Förtroende på skör lina

Hur långt sträcker sig stadens tålamod med A-bolagen? Vilket är ansvaret? Detta frågas varje gång det blåser upp kring bostadskoncernen. Nu har kontrollen skärpts men är det nog?

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula sade redan i januari i en ÖN-intervju att fyra fritt finansierade hyreshus i Majberget, som A-bolagen ursprungligen haft för avsikt att bygga, sannolikt förverkligas av...