Förtida domar

Det vi till vardags kallar fördomar har en kusligt stark grogrund i oss.

Två gånger i mitt liv har jag färdats i ambulans. Senast bar det av från simhallen i Borgå, dock i lugn fart utan ylande sirener. Jag hade kommit till simhallen en måndag eftermiddag med min goda vän...