Skoldilemma i Borgå: Fortfarande inget förslag till placering av östra bildningscentrum

SANNÄS ÄR ETT ALTERNATIV. Utbildningssektionerna tar inte ställning till var ett nytt bildningscentrum ska placeras. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Målet är att ha service också i de östra delarna. Beredningen ändrade sitt förslag till utbildningssektionerna, och fortfarande tar man inte ställning till placeringen av östra skolcentrum.

Ett bildningscenter, gemensamt för svenska och finska skolorna, är den bästa lösningen när det gäller att trygga utbudet av servicen på det östra området. Det blev bildningsnämndens svenska utbildningssektions förslag på mötet på torsdagen.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström hade ursprungligen skrivit in i sitt beslutsförslag att Sannäs ur stadens helhetsperspektiv är den bästa placeringen, medan finska utbildningsdirektören Jari Kettunen föredrog Illby. Båda utbildningsdirektörerna ändrade ändå före mötet sina förslag, till att sektionerna inte tar ställning.

Och så blev det.

Bildningsnämnden avgör

Bildningsnämnden får vid sitt möte 11 juni ta ställning till placeringen och till budgeteringen.

Nämnden väntar ännu på Lokalitetsledningen konditionsgranskningar av de nuvarande skolfastigheterna i Illby och i Sannäs.

Borgå stad har också beställt en befolkningsprognos fram till 2040 där man ser befolkningsutvecklingen enligt ålder och språktillhörighet. Prognosen görs av PD Timo Aro. Prognosen blir färdig under de närmaste dagarna.