Försvagade träd lider länge av torkan

Städernas parkanställda har i sommar lagt mycket tid på att vattna och vattna i parkerna och i alla fristående planteringar. I skogen kan det ha gått illa för de nya trädplantorna.

Nu ska det bli slut på den långa torkan lovar meteorologen och den vanliga trädgårdsodlaren kan dra en lättnadens suck.

Trots den långa heta perioden grönskar det ändå i parkerna, både i Borgå och i Lovisa. Det är ett bevis på idogt vattnande, mycket mer än under en normal sommar.

– Visst har vi vattnat flitigt, säger ansvariga trädgårdsmästaren Inkeri Tarkiainen i Borgå. I flera tidigare år har vi klarat oss utan övertidstimmar men i sommar har vi varit tvungna att satsa mer tid på vattnandet.

– I gengäld blir det mindre gräsklippning när det är hett och torrt, men det är ofta inte samma yrkesgrupper som jobbar med de här uppgifterna.

I Borgå vattnar man inte gräsmattorna, de brukar återhämta sig när regnet kommer. Men de nittiotalet planteringar som finns i staden har hela tiden fått sin regelbundna dos vatten och i några parker finns det dessutom bevattningssystem.

Ågatans almar ser förskräckliga ut i år, de har angripits av något slags löss.

– Men det har hänt förr och de brukar klara sig, säger Tarkiainen.

Lovisa har vattnat

I Lovisa har alla planteringar vattnats, också på veckosluten.

– Vi har klarat oss med den arbetskraft som finns tillgänglig och på veckosluten är det jouren som ser till att växtligheten får vatten, säger parkarbetare Henri Wallius i Lovisa. Det är klart att det gått åt mycket mer vatten än under normala somrar, men ingen har mätt hur stora skillnader det egentligen är fråga om.

Wallius är tacksam för störtskuren för ungefär två veckor sedan, men sedan fram till onsdag den här veckan hade ingen lokal skur prickat in Lovisa centrum som mottagare.

– Det är mycket torrt men det är klart att vi sköter om alla parkavdelningens områden. Unga nyplanterade träd vattnas under de tre första åren och vi ser till att de alltid har vatten i sina bevattningspåsar. De äldre träden klarar sig nog, de har så djupa rötter.

Undviker gnistor

I skogarna är det också oroväckande torrt.

Försäljningschef Robert Andersson vid skogsreviret är ändå glad för den litet svalare och våtare väderleken kring midsommar. Den hjälpte efter den långa torra och varma våren.

– Nu är det grönt i skogarna och den torra undervegetation som gjorde marken så lättantändlig i början av sommaren syns inte mer till. Men visst är det ändå svårt med avverkningar i stenig terräng. Dem får har vi fått flytta fram i väntan på regnet.

Större stenar som stöter mot skogmaskinernas bottenpansar ger lätt upphov till gnistor.

Det är inte bara avverkningar som har skjutits fram, markberedning inför nästa vårs skogplanteringar har också fått vänta.

De plantor som planterades under våren och försommaren har klarat sig både bättre och sämre.

– Jag vet själv om en del planteringar som har misslyckats, men jag har också sett områden där de nya träden klarat sig bra, nästan överraskande bra, säger Andersson. De måste ha haft tur med de lokala skurarna och planterats rätt på bra djup.

Han uppmanar alla skogsägare med nyplanteringar att kontrollera om det behövs kompletteringar.

Granbarkborre

De äldre träden klarar sig naturligtvis bättre, men det lurar ändå många faror också på dem.

– Träden är försvagade och stressade efter en så här lång och torr het period, säger Robert Andersson. Det leder till att de har en lägre motståndskraft mot svampar och skadliga insekter.

– Det är mycket möjligt att vi litet senare får se en ny våg av angrepp av granbarkborre. Den har så gott som försvunnit från skogarna under de senaste åren. För sju-åtta år sedan var angreppen svåra och man brukar räkna med att borren återkommer i cykler på sju år. Nu när granarna är försvagade av torkan är de extra mottagliga.