Första coronasmittan på vårdenhet i Borgå

Två från personalen vid avdelning 3 i Näse har testat positivt på coronatest . Bild: Kristoffer Åberg

Två anställda på avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter har konstaterats ha coronavirussmitta. Patienterna på avdelningen har inte konstaterats ha smittor och de har inte exponerats för smittan. De anställda som konstaterades ha smitta vårdas hemma och har isolerats.

– Vid vård av patienter har hygien- och skyddsanvisningarna följts, och därför har patienterna inte blivit exponerade för smittan. För säkerhets skull testar vi alla patienter och hela personalen, säger chefläkare Kati Liukko.

Sju anställda på avdelningen och några andra personer har exponerats för smittan. Hälsovårdsmyndigheterna har kontaktat alla anställda som blev exponerade på avdelningen, och de och alla andra som har exponerats sätts i hemkarantän.

I dag onsdag testas alla patienter och hela personalen vid avdelning 3.

Staden informerar om testresultaten då de är färdiga.

Tills vidare är det förbjudet att besöka avdelningen. Utrymmena och kontaktytorna på avdelningen städas och desinficeras effektiviserat, och det har skaffats vikarier till avdelningen. Patienterna och deras anhöriga informeras om situationen.

Gå på test

På avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter vårdas patienter som akut insjuknat bland annat i hjärt-, lung- och infektionssjukdomar samt patienter som får vård i livets slutskede. Avdelningen har platser för 26 patienter.

– Alla Borgåbor ska följa med sitt mående, och om man får symptom ska man gå på coronatest. Också om man har bara lindriga coronasymptom ska man inte gå till skolan eller arbetet eller delta i idrottshobbyer, andra hobbyer eller evenemang, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Det är mycket viktigt att vi fortfarande kommer ihåg att iaktta en god handhygien samt anvisningar om hostande, säkerhetsavstånden och användningen av munskydd.

Symptom på coronavirussmitta är till exempel feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, att förlora lukt- eller smaksinnet, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Mer läsning