Först får vägen nya streck, sen asfalteras de över

ASFALTERING PÅ GÅNG. Bjurbölevägen blir lite bättre när ytorna och markeringarna förnyas. På bilden är det ett vägarbete på Helsingforsvägen i Lovisa. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Bembölefasoner, tycker ortsborna när Bjurbölevägen först får nya vägmarkeringar som sedan döljs av ny beläggning.

Ortsbor förundrar sig över statens sätt använda pengar när det gäller vägskötseln. Under flera år har de dåliga vägarna varit ett stort samtalsämne. Gropar och sprickor har på bland annat Ebbo- och Bjurbölevägen inneburit direkta säkerhetsrisker. Exempel på vägar i dåligt skick finns det gott om. För ett par veckor sedan fick Bjurbölevägen nya vägmarkeringar, vita och gula streck.

Och nu är vägverket där och drar asfalt över de nymålade markeringarna. Sen måste de väl komma på nytt och måla gula och vita streck.

– Och nu är vägverket där och drar asfalt över de nymålade markeringarna. Sen måste de väl komma på nytt och måla gula och vita streck, säger Kråköbon Jerker Malmsten, märkbart irriterad, när han hör av sig till ÖN.

Han är givetvis glad att vägen får ny beläggning, men undrar hur ekonomiskt klokt det är att utföra arbetet i den här ordningen.

– Rena rama Bemböle-fasoner när staten har så ont om pengar, säger Malmsten.

Projektchef Tuomas Vasama på Närings-, trafik- och miljöcentralen suckar lite och beklagar att vägunderhållet alltid inte utförs i alldeles perfekt ordning.

– Vi har tre olika underentreprenörer som jobbar på den aktuella vägsträckan, och det är entreprenörens uppgift att kontrollera vilka arbeten som ska göras, och när. Uppenbarligen har den entreprenör som målar markeringarna inte tagit reda på att vägen ska repareras.

Vasama säger att "jo, vägmarkeringarna kommer att målas på nytt efter att ytan förnyats".

Bjurbölevägen är en lågtrafikväg i ganska dåligt skick. Därför målar man vägmarkeringarna. Målarfärg är billigare, det handlar om max några tusen euro, men inte heller så hållbart. Ett dyrare och bättre alternativ är vägmarkeringsmassa, som används på vägar med mycket trafik och en bra vägyta.

– Det lönar sig helt enkelt inte att sätta vägmarkeringsmassa på en väg som är i så dåligt skick som Bjurbölevägen, säger Tuomas Vasama.

De reparationer som Destia nu utför på Bjurbölevägen är närmast första hjälpen.

– Det hör till Destias dagliga arbete att lappa hål som innebär trafikfara. Enskilda vägskador repareras året om.

I somras uppmärksammade ÖN problemen på Ebbovägen, som nyligen faktiskt fixades. Då sa Tuomas Vasama att det klokaste givetvis vore att usla vägar skulle få helt ny yta, då enskilda gropar lappas är hållbarheten inte alltid så god. Men eftersom pengarna tryter måste man ta till nödlösningar.