Försöket att minska biltrafiken förpestade fotgängarnas tillvaro

Det kan knappast vara lagligt, har jag tänkt, att på en redan tidigare smal och livligt trafikerad gata ockupera de utrymmen som har varit tänkta för fotgängare.

I en notis i Östnyland (8.10) läser jag att Kyrkogatan "har varit tryggare för fotgängare än tidigare". Som fotgängare har jag däremot haft helt motsatta erfarenheter. Låt mig berätta: Jag bor på nedre sidan av kyrkan och kan välja mellan Berggatan och Kyrkogatan när jag ska ta mig ner till centrum. Kyrkogatan har släta stenplattor för fotgängare på vardera sidan av gatan. Det är därför den gatan man väljer när man drar en resväska på hjul eller fraktar förnödenheter i en rullkasse. Denna sommar placerade man ut stora pansarkrukor på gångbanorna på bägge sidor av gatan så att fotgängarna tvingades ut på körbanan i flera repriser för att komma runt dem.

Det kan knappast vara lagligt, har jag tänkt, att på en redan tidigare smal och livligt trafikerad gata ockupera de utrymmen som har varit tänkta för fotgängare. Vart tänkte man att de skulle ta vägen vid varje hinder? Och hur gör man om man har en barnvagn som ska ut på körbanan runt varje kruka? Eller en rullstol?

Sådana ekipage har vi inte sett mycket av i sommar, helt enkelt för att det inte längre finns utrymme för den sortens trafik. Fotgängare stannar fromt och väntar bakom pansarhindren medan bilförare med ursäktande leenden kryper förbi. Ett idealiskt arrangemang som bör fortsätta?

"Right on the sidewalk, huh?" sa en amerikansk turist som inte trodde sina ögon.

Tänk om, säger jag. Skrota alla trafikhinder på gångbanorna. I mina ögon är det ett fall för polisen att man nu tvingar ut fotgängarna på körbanan, mitt i trafiken, och har mage att påstå att det är för deras eget bästa. Att minska biltrafiken genom att förpesta tillvaron för fotgängare kan knappast ha varit avsikten.

Jag har själv ingen bil utan tar mig fram till fots. Ändå tänker jag att vi kanske borde acceptera att en levande stadsdel som Gamla stan bör tillåta biltrafik. Den naturliga leden upp från centrum är Kyrkogatan, som verkligen inte borde göras smalare, åtminstone inte på fotgängarnas bekostnad. Borgå stad är redan nu suverän på att bötfälla hederligt folk som försöker parkera i Gamla stan, och det ska väl inte heller vara omöjligt att se till att hastighetsbegränsningarna på Kyrkogatan följs.

Jag tror att vi gör ett misstag om vi föreställer oss att trafikproblem är något nytt i Gamla stan. Under tidigare sekler kämpade hästforor, vagnar och kärror om utrymme i de branta gränderna, handkärror släpades upp, fotgängare med tunga bördor tog sig fram mellan förlupna grisar och yra höns. Stadsliv, helt enkelt.

Ulla-Lena Lundberg, Diktarhemmet, Borgå

Mer läsning