Försök med anropstaxi i Lappträsk

Under november pågår ett försök med anropstaxi i Lappträsk. Tjänsten fungerar mellan måndag och fredag.

Den på förhand beställda anropstaxin gör det smidigare för personer som reser till eller från Helsingfors att ta sig till busshållplatserna. Anropstaxin beställs genom att ringa 040 707 0300 (Michael Engård) senast föregående dag före klo 18.00. Under söndagar är numret i bruk klockan 12-18. Taxitjänsten meddelar sedan beställaren vilken tid skjutsen kommer. Tjänsten kan användas av alla Lappträskbor oberoende av var man bor. Ifall det finns efterfrågan fortsätter försöket under december.

Till försöket med anropstaxi hör bussturen mot Helsingfors som passerar Gammelby ABC klockan 7.45 samt alla turer som stannar vid Lappträsk Teboil på väg till eller från Helsingfors. Priset per riktning är 6,10 euro till eller från Gammelby ABC och 4,10 euro till eller från Lappträsk Teboil.

Mer läsning