Förslaget att lägga ner Haddom skola remitterades – ett nytt alternativ undersöks

Det är ännu oklart var Haddom skolas elever kommer att börja sin undervisning på hösten. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ytterligare ett nytt förslag läggs nu fram som alternativ för nedläggningshotade Haddom skola i Lovisa. Nu ska man utreda om Textilhuset i Traditionscentrum Kuggom kan hysa skolan nästa läsår.

Haddom skolas öde fortsätter att sväva i osäkerhet. Förslaget inför onsdagens möte var att skolan skulle läggas ner från och med hösten och att eleverna söder om Hopomvägens korsning flyttar till Generalshagens skola medan eleverna norr om Hopomvägens korsning skulle flytta till Sävträsk skola. Nämnden valde att remittera det förslaget.

Nu ska man utreda om Textilhuset i Traditionscentrum Kuggom är en lämplig lokal för Haddom skola för läsåret 2021-2022. Enligt vice ordförande Daniel Hannus (SDP) kom det förslaget från skolans rektor.

– Vi lyssnade på förslag bland annat från skolans rektor Karita Markusas. Det visade sig att det inte har gjorts några utredningar om Textilhusets skick så det kommer att vara nästa steg, säger Hannus.

Miljöhälsovården kopplas in för en utredning om fastighetens skick.

Om det visar sig att Textilhuset inte har några problem så kommer vi att föreslå att Haddom skolas undervisning sker där under läsåret 2021-2022.

– Om det visar sig att Textilhuset inte har några problem så kommer vi att föreslå att Haddom skolas undervisning sker där under läsåret 2021-2022, säger Hannus.

Det skulle ge beslutsfattarna tid att hitta långvarigare lösningar.

– Förhoppningsvis är traditionscentrets Textilhus i ett sådant skick att barnen kan börja där. Går inte det så måste vi ta ställning till det här på nytt, och då blir det styrelse- och fullmäktigeärende efter det. Eleverna måste ju börja skolan någonstans på hösten, säger ordförande Marina Bäcklund.

Hon tillägger att onsdagens möte skedde i god anda och att beslutet att remittera förslaget var enhälligt.

Osäker framtid

Det är alltså fortfarande osäkert var undervisningen för eleverna i Haddom skola kommer att ske i höst, eller ens om skolan kommer att fortsätta.

Sedan hösten 2020 har skolans elever undervisats i baracker på Gamla strand i Lovisa centrum på grund av inomhusluftsproblem i den gamla skolbyggnaden.

I slutet av mars blev den gamla skolbyggnadens öde klart då Näringslivs- och infrastrukturnämnden röstade för att inte renovera skolan. Nämnden hänvisade till att renoveringen skulle bli alltför dyr.

Skriftligt hörande

Eftersom det ursprungliga förslaget var att lägga ner Haddom skola förutsätts ett skriftligt hörande oberoende av vad den svenskspråkiga utbildningssektionens beslut är.

Om avgörandet i ett ärende kan ha en betydande inverkan på andras än parternas livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, ska myndigheten enligt förvaltningslagen ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt att uttala sin åsikt om ärendet.

Sakägarna, det vill säga eleverna i Haddom skola, vårdnadshavarna och personalen hörs separat.

– Det är hur som helst bra att ha ett hörande. På grund av hur brådskande ärendet är måste inbjudan till hörande skickas redan innan sektionens beslut, säger direktören för centralen för fostran och bildning, Kirsi Kinnunen.

Inbjudan till det skriftliga hörandet finns på Lovisa stads webbtjänst.

Skriftliga åsikter i ärendet ska inlämnas senast torsdag 10.6.2021 klockan 15.00.