Förslag: Villekulla daghems verksamhet flyttas till baracker

Stadsstyrelsen behandlar Villekulla daghems flytt till tillfälliga baracker. Bild: Lovisa stad

På måndagen ska stadsstyrelsen i Lovisa fatta ett beslut om Villekulla daghem.

Det föreslås att de nuvarande lokalerna inte ska repareras och att verksamheten flyttas in i baracker som ska placeras nära Generalshagens skola under hösten 2021.

Enligt förslaget skulle en reparation av de nuvarande lokalerna utgöra mycket höga kostnader. Förslaget hävdar också att byggnaden har funktionella brister och att det enda alternativet är att flytta verksamheten till baracker.

Det har hittats en plats för barackerna i centrum bredvid Generalshagens skola, vid Drottninggatan.

Om stadsstyrelsen godkänner arrangemangen på måndagen så börjar arbetet med att flytta och iståndsätta barackerna omedelbart. Enligt lokalservicens uppskattning är barackerna klara att användas den första oktober 2021.