Förslag till staden: Mera skyddad skog, inga intäkter från avverkning

MILJÖ. Jari Tolin (vänster) och Jyrki Ikonen från Östra Nylands natur- och miljövårdsförening hör till gruppen som vill skydda mera skogar i Borgå. Här invid Veckjärvivägen. Bild: Max Nyberg

Staden borde inte tjäna pengar på sina skogar. I stället borde man gå in för att skydda så mycket som möjligt. Det är förslaget från en gruppering som kallar sig Borgås skogsgrupp.

Den finländska skogen mår inte bra – inte heller i trakterna kring Borgå. Det är utgångsläget i det förslag som en rad miljöaktivister och -experter skickat till beslutsfattare, tjänstemän och medier...