Förslag till nya badstränder tas emot

POPULÄRT. Molnträsk i Sibbo är en av kommunens två EU-badstränder. Under den varma sommaren 2014 drabbades träsket av en norovirusepidemi, men till exempel i fjol gjorde det kyliga vädret att vattenkvaliteten vid badstränderna i östra Nyland allmänt var på en god nivå. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ännu är det ett tag tills badsäsongen kommer i gång men de invånare som vill kommentera de nuvarande eller komma med förslag till nya badstränder ska göra det snart.

Tidsfristen löper ut den 18 april. Kommentarer eller förslag bör skickas skriftligt till adressen Borgå stad, hälsoskyddet, Teknikbågen 1A, 06100 Borgå eller per e-post till terveydensuojelu@porvoo.fi.

– Men om man kommer med förslag till nya badstränder där hälsoskyddet ska mäta vattenkvaliteten måste stranden ha en huvudman som ansvarar för att stranden är i skick, säger hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth vid hälsoskyddet i Borgå.

I sommar tar hälsoskyddet vattenprover och övervakar säkerheten och renligheten vid 32 badstränder i regionen varav 7 är så kallade EU-stränder. Lönnroth förklarar skillnaden.

– EU-stränderna är större badstränder som har över hundra besökare per dag och de omfattas av en egen lagstiftning. Vid dem tar vi vattenprover fyra gånger per säsong och rapporterar resultaten till Regionförvaltningsverket. Vid de andra stränderna räcker det med tre vattenprover.

Bra vattenkvalitet i fjol

Förra sommaren var vattenkvaliteten vid de granskade badstränderna överlag på en god nivå, det kyliga vädret bidrog till att förekomsten av blågröna alger var liten och hälsoskyddet hittade inte heller några fekala bakterier i vattenproven. Många faktorer inverkar på hurudan situationen blir i år.

– Temperaturen är förstås en viktig sak men även nederbörden har en betydelse. När det regnar mycket kan näringshalterna i vattendragen stiga om ytvatten sköljs ner i dem. Också gässen kan tillfälligt försämra vattenkvaliteten. Om många fåglar stannar till vid en strand kan deras avföring höja bakteriehalten i vattnet.

Vid de här badstränderna övervakar hälsoskyddet i Borgå vattenkvaliteten:

Askola

Takajärvi (EU-strand)

Abborrsjön

Valkjärvi

Borgnäs

Hietasen ranta (EU-strand)

Laukkosken koulun ranta

Isojärven leirikeskus

Borgå

Hasselholmen (EU-strand)

Kokon (EU-strand)

Tjäruträsket

Venjärvi

Lindvik

Köttboda

Sondby I

Sondby II

Virvik

Pellinge lägercentral

Övik lägercentral

Lappträsk

Lappträsk kyrkoby

Särkjärvi

Pyhäjärvi

Lovisa

Plagen (EU-strand)

Valko

Särkjärvi södra

Riissalmi

Kiramo

Drömstrand

Lill-Bäston

Forsby å

Rönnäs

Sipoo

Molnträsk (EU-strand)

Tasträsk (EU-strand)

Möträsk

Här kan du under sommaren se provresultaten från badstränderna.