Förslag: stäng Emilhemmet i Lovisa

Den lilla enheten är sårbar, och kostar mycket. Nu är förslaget att Emilhemmet stängs.

Med plats för nio klienter beskrivs hemmet som "hemlikt" med god vård och där de äldre får motion och friluftsliv. Enheten är ändå så liten att den är sårbar, och samtidigt innebär det krav på flexibilitet från personalens sida.

Dilemmat är också att man delar på resurserna med Taasiagården som ligger invid, där ett ökat antal platser krävt att nattskötaren på Emilhemmet jobbar också där – något som lett till sämre trygghet på Emilhemmet. Det var också något som Justitiekanslerns kansli noterade i samband med en överraskningsgranskning i februari.

Grundtrygghetsnämnden ska ta ställning till Emilhemmets framtid på torsdag, den 13 september, när nämnden sammanträder. En tanke är att renovera, ett att bygga nytt och ett är att stänga enheten. Förslaget är att stänga enheten, eftersom det beskrivs som osannolikt att staden skulle investera i omfattande renoveringar eller ett nybygge i det här skedet.