Förslag: Haddom skolas elever flyttar till Generalshagens skola eller till Sävträsk skola

Skolverksamheten vid Haddom skola föreslås upphöra före skolstarten i höst. Enligt förslaget ska eleverna skickas till andra skolor. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Svenskspråkiga utbildningssektionen i Lovisa ska på onsdagen ta ställning till arrangemanget av Haddom skolas verksamhet. Förslaget är att skolan läggs ner och att eleverna skickas till en annan skola på elevupptagningsområdet.

Enligt förslaget ska Haddom skolas skolverksamhet läggas ner från och med den 1 augusti. Det föreslås också att elevupptagningsområdena samtidigt uppdateras så att de elever som bor söder om Hopomvägen hör till Generalshagens skola och de elever som bor norr om Hopomvägen hör till Sävträsk skola.

Det här förslaget kommer efter att Näringslivs- och infrastrukturnämnden i mars beslutade att skolbyggnaden för Haddom skola inte renoveras på grund av höga kostnader.

Haddom skola har haft sin verksamhet i ersättande lokaler vid Gamla Stranden sedan förra oktober. Dessa lokaler står till skolans förfogande endast till slutet av vårterminen 2021.

Man har också undersökt möjligheten att använda fastigheten för Talludden, det vill säga lokalerna för före detta Kuggom daghem, som ersättande lokaler.

Enligt utredningarna kräver Talluddens fastighet en omfattande grundläggande renovering om några år. Kostnaderna för renoveringen beräknas uppgå till 516 000–645 000 euro.

En fukts- och inneluftsteknisk konditionsundersökning visade att det inte av hälso- och säkerhetsorsaker kan rekommenderas att flytta Haddom skolas verksamhet till Talludden eftersom det inte räcker att endast reparera ytorna i fastigheten.

Enligt konditionsundersökningen måste många brådskande åtgärder vidtas innan fastigheten kan tas i bruk i undervisningssyfte. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas vara upp till 162 500 euro.

Enligt stadens bedömning skulle det representera en kortsiktig lösning, och om några år skulle man tvingas hitta nya ersättande lokaler för Haddom skola.

Den svenskspråkiga utbildningssektionens gör sitt beslut på onsdagen. Beslut tas sedan upp till behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.