Förslag: Haddom skola stängs, hemvårdsstödet dras in, tre veckors permitteringar av personalen

SVÄVAR I FARA. Förslaget om besparingsåtgärder utgör ett nytt hot mot Haddom skolas överlevnad. Arkivbild. Bild: Lasse Lehtinen

På tisdag förmiddag avslutades samarbetsförhandlingarna i Lovisa. Efter ett flertal förhandlingar är resultatet att man föreslår att två hälsostationer och en skola dras in. Enligt det nuvarande förslaget kommer ingen att bli uppsagd, men majoriteten av kommunens anställda permitteras i tre veckor.

Ett förslag till besparingarna på tre miljoner euro är nu utarbetat och behandlas av stadsstyrelsen på torsdag. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att listan på olika sparåtgärder är lång och inte offentlig innan styrelsen har hunnit behandla ärendet.

– Vi har ändå bestämt att gå ut med de sparåtgärder som kommer att väcka mest känslor.

Enligt förslaget skulle hälsostationerna i Lappträsk och Forsby stängas, och likaså Haddom skola.

Det sistnämnda är en mycket ovälkommen nyhet för föräldrarna i nordvästra Lovisa. Tom Granqvist uttrycker förståelse för att besparingar måste göras, men är djupt besviken över att sparåtgärderna har riktat sig så kraftigt mot byarna.

– "Lovisa, byarnas stad" känns inte längre verklighetstroget. Jag vet inte vad annat man kan säga.

Permitteringar

Angående personalen så föreslår man att majoriteten av kommunens anställda skulle permitteras i en tre veckors period per anställd under en period på cirka två år. Man siktar också på en minskning av kommunanställda, totalt 40 personer.

– Lyckligtvis kan den minskningen ske genom naturlig avgång. Enligt förslaget kommer ingen att bli uppsagd, säger Oker-Blom.

I förslaget ingår också försäljning av kommunala fasigheter och att man ska sluta betala ut det kommunala hemvårdsstödet på 150 euro.

Här kan du läsa om ett par familjer som flyttar sina barn till Lappträsk förskola eftersom Haddom friskola läggs ner. De hoppades ändå på att barnen skulle få gå i Haddom skola, men nu ser det alternativet väldigt osäkert ut.

Artikeln är kompletterad med en kommentar från Tom Granqvist.

Lovisa stads balanseringsprogram för ekonomin 2020–2022, som innefattar samarbetsförfarandets resultat, behandlas i stadsstyrelsen den 2 juli och i stadsfullmäktige den 9 juli.