Förslag: Gratis mensskydd för att motverka mensfattigdom

Vilhelmina Eskola, nyinvald i Borgå stadsfullmäktige, föreslår i en motion att Borgå ska motarbeta mensfattigdom. Bild: Jenni Rif

Ska Borgå motverka mensfattigdom genom att dela ut gratis mensskydd till unga kvinnor och till kvinnor som inte kan sköta sin mens på ett hygieniskt sätt på grund av dålig ekonomi?

Ja, anser Vilhelmina Eskola (SDP) som nyligen lämnat in en motion om det, och har hela sin fullmäktigegrupp som stöd för motionen. – Mensskydd är dyra, och innebär att särskilt unga och fattiga kvinno...