Förskolebesked i Borgå senast nästa vecka

SMÅBARNSPEDAGOGIK. Många barnfamiljer i Borgå väntar ännu på besked om höstens dagvård- eller förskoleplats. Bild: Evy Nickström

Man börjar nu se ljus i tunneln när det gäller övergången till Daisy, den nya digitala kommunikationskanalen mellan småbarnspedagogiken och barnfamiljerna i Borgå.

Besluten om vilka förskolebarn som får plats vid förskolorna i Borgå är att vänta senast i slutet av nästa vecka. Småbarnspedagogiken i Borgå har gått in för programmet Daisy, som samlar all informati...