Forsell röjer vägen för BJJ i Finland

PIONJÄR. Sports Academy No. 1-grundaren Greger Forsell är aktiv inom Polar Jiu Jitsu Team och öppnade i helgen dörrarna i ett förnyat Esbogym. Bild: Tommi Willberg

Kampsportsgymmet Sports Academy No. 1 växer. Nästa helg öppnar Borgåföreningen ett nytt gym i Esbo där man bland annat inför ett samarbete med en av Finlands största MMA-stjärnor.

Kommande veckoslut skrivs en ny sida i kampsportsföreningen Sports Academy No. 1:s historia. Borgåföreningen vars gym öppnade sina dörrar för sju år sedan i Borgå och för tre år sedan i Esbo utvidgar ytterligare sin verksamhet genom att flytta Esbogymmet in till en ny, nästa dubbelt så stor, lokal.

Sports Academy No. 1:s chefstränare och starke man Greger Forsell ser ivrigt fram emot det nya steget – även om han själv för det mest håller till i Borgå. Men han lämnar Esbogymmet i kunnande händer.

– Tidigare har vi haft brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) och submission wrestling i Esbo men nu får vi också MMA (mixed martial arts) med. En av Europas bästa MMA-utövare Mikael Silander kommer att leda träningar åtminstone tre gånger i veckan. Ville Heikkonen, som har svart bälte i BJJ, är chefstränare i Esbo, berättar Forsell.

Jag var en av de första som ledde träningar på sådana gym som inte hörde till Alliance. Det var länge en sådan tid i Finland att man inte fick göra det.

Banbrytare

En stark anda av samarbete har alltid hört till något som Forsell förespråkat. Men det där med samarbete har inte alltid hört till kutymen. När Forsell i början på 2000-talet började sin framgångsrika karriär hörde han till Alliance Jiu Jitsu, ett traditionsrikt brasilianskt team. I Alliance lärde man ut sina kunskaper till medlemmar runt världen men koden var att man bara skulle träna på sammanslutningens gym.

– Jag var en av de första som ledde träningar på sådana gym som inte hörde till Alliance. Det var länge en sådan tid i Finland att man inte fick göra det. Man hade den brasilianska stilen att man är en förrädare om man tränar på ett annat teams gym. Men jag gjorde det. Kanske det syns i resultatet, säger den flerfaldiga finska mästaren och stortävlingsmedaljören.

Forsell har under sina år i sporten besökt eller varit i kontakt med så gott som varje gym i Finland. Kämparna från hans gym besöker ofta andra gym för gemensamma läger eller träningar och samarbetet fungerar också åt andra hållet. I oktober var exempelvis Europamästaren i BJJ och submission wrestling Jesse Urholin och leda ett dagsläger på Sports Academy No. 1 i Borgå.

Vi försöker alltid ordna lägren på ett nytt ställe. Senast var vi i Tyskland, det var första gången som lägret var utomlands.

Polar Jiu Jitsu Team

Forsell hörde till brasilianska Alliance fram till 2014. Ett litet storhetsvansinne i de brasilianska leden ledde ändå till höga årsavgifter och Forsell och andra finländska topputövare valde att tacka för sig. Slutresultatet blev av grunda en egen sammanslutning: Polar Jiu Jitsu Team.

– En kväll satte vi ner oss med Tommy Malmberg från Åbo, Teo Viitala från Helsingfors, Terho Virrankoski från Tavastehus och Spiros Huhn från Mannheim i Tyskland. Vi konstaterade att vi inte kan fortsätta på samma sätt. Det blev inte bestämt den första kvällen men då vi träffades på nytt så grundade vi ett eget team.

Polar Jiu Jitsu Teams varumärke är en grym standard. Alla finländska grundarmedlemmar har svart bälte i brasiliansk jiu-jitsu som de fått av legendariska BJJ-utövaren Fabio Gurgel, aktiv inom just Alliance.

På den tiden tävlade Forsell aktivt och han ledde träningsläger överallt i Finland. Han spred Polar Jiu Jitsu Teams budskap och mitt i allt började telefonen ringa.

– Folk började ringa upp mig och fråga om teamet och vad det kostar att vara med, berättade Forsell och poängterar att pengar aldrig varit huvudsaken i teamets verksamhet.

Polar Jiu Jitsu Team blev snabbt populärt – i dag hör ett tiotal gym i Finland och tre-fyra stycken i Tyskland till sammanslutningen. Polar Jiu Jitsu Team ger medlemsföreningarna grundkursmaterial och tränarutbildning och då medlemsföreningarnas utövare tävlar så gör de det under Polar Jiu Jitsu Teams flagg.

– Vi vill att finländsk BJJ blir enhetligare.

I praktiken syns samhörigheten bland annat i att Polar Jiu Jitsu Team två gånger per år ordnar ett gemensamt större träningsläger för sina "skolor".

– Vi försöker alltid ordna lägren på ett nytt ställe. Senast var vi i Tyskland, det var första gången som lägret var utomlands.

En central grej i brasiliansk jiu-jitsu, precis som i många andra kampsporter, är graderingar det vill säga olika bältfärger som definierar nivån som kampsportsutövaren är på i sin träning. Svart bälte är den högsta graderingen men i kampsportskretsarna spelar det också en viss roll vem eller inom vilket team du nått din grad.

– Standarden skall vara hög. Om du har svart bälte så ska du faktiskt vara så bra. Vi vill att brasiliansk jiu-jitsku skall ha en viss standard runt hela världen, säger Forsell och syftar på att ett svart bälte från Polar Jiu Jitsu Team faktiskt betyder att man är värd graden.

Polar Jiu Jitsu Team är en alldeles unik sammanslutning i Finland.

– Det här är en av de bättre grejerna vi gjort inom finsk BJJ, säger 39-åriga Forsell med sitt svarta bälte runt midjan.