Forsby hälsostation fortfarande på fallrepet

Det har varit en del frågetecken kring huruvida verksamheten i Forsby hälsostation ska flytta till Lovisa centrum eller inte. Efter en del velande är förslaget fortfarande att verksamheten flyttar.

Frågan om Forsby hälsostation har varit på agendan sedan september då man i grundtrygghetsnämnden gick emot grundförslaget att verksamheten ska flytta till Lovisa centrum.

Förslaget att flytta verksamheten bygger i korthet på att verksamheten är liten och därmed sårbar, även om stadens ekonomiska läge också spelar en roll i helheten. I centrum kunde man också garantera bättre service.

Processen har av allt att döma varit svår. Saken var uppe i stadsstyrelsen ett par veckor efter nämndens möte, vilket ledde till ett beslut att bordlägga frågan för vidare utredningar – varefter hälsostationen igen dök upp i styrelsen i början av oktober. Då var beslutförslaget att stationen inte flyttar till centrum, men efter en omröstning kom man fram till att man föreslår för stadsfullmäktige att verksamheten flyttar senast den 1 juli 2020.

Saken blev inte något klarare när den var uppe för slutgiltigt beslut i stadsfullmäktige i oktober. Då fattade fullmäktige beslutet att ärendet igen remitteras för vidare beredning för att ytterligare reda ut vilka konsekvenserna kunde vara.

I den senaste utredningen har man granskat konsekvenser för bland annat invånarantalet, rörlighet, boende, ekonomi, tjänster och jämställdhet.

På måndag, den 2 december, är Forsby hälsostation igen aktuell. Hälsostationen är en gång uppe i stadsstyrelsen där beslutsförslaget – utifrån utredningens resultat – är att fullmäktige beslutar att verksamheten flyttar senast den 1 juli 2020.