Forsby får ny skola i trä

BYGGSDAGS. Bildningsnämnden i Lovisa klubbade igenom planerna för det nya skolcentret i Forsby. Går allting planenligt har Forsby ny skola i trä och nyrenoverat, nuvarande skolhus vid utgången av 2019. Agricolahallen i förgrunden, Forsby skola uppe på backkrönet. Bild: Marita Itävuori

Det nya skolcentret i Forsby ska stå klart i sin helhet vid utgången av 2019. Det visar planerna som bildningsnämnden i Lovisa klubbade igenom i torsdags.

Planerna för skolcentret i Forsby, såsom de lagts fram inför bildningsnämndens möte, godkändes som sådana. Det innebär att skolcenterplanen går framåt med ett nybygge i anslutning till nuvarande Forbsy skola som saneras i sin helhet. Går allting enligt planerna inleds arbetena på nybygget i maj 2018.

Bildningsnämnden räknar med att bygget av den 1 975 bruttokvadratmeter stora skolan i trä, massivträ eller stock, pågår i ungefär ett år och då det nya skolhuset är färdigt påbörjas totalrenoveringen av nuvarande Forsby skola. Saneringen beräknas räcka ungefär ett halvt år och omfattar 1 203 bruttokvadratmeter. Man räknar med att eleverna måste arbeta dels i det nya skolhuset, dels i tillfälliga lokaler – baracker – fram till slutet av 2019.

En arbetsgrupp bestående av lokalchef Antti Kinnunen, planeringsingenjör Mikko Mattinen, Koskenkylän koulus skolföreståndare Katja Smeds, Forsby skolas skolföreståndare Helena Järventaus och utbildningschef Timo Tenhunen har gjort upp projektplanen för Forsby skolcenter tillsammans med Kari O. Laine från Arkkitehtikuvio Oy. Även skolans användare, elever och lärare, samt andra intresserade har varit delaktiga i planeringsprocessen.

Kostnadsförslaget för hela projektet är 7 miljoner 381 000 euro, en summa som inkluderar det nya skolcentrets inventarier men däremot inte rivningen av Koskenkylän koulus gamla fastighet. Projektplanen inkluderar inte en eventuell utvidgning med ett filialbibliotek eller andra utvidgningar. Vill staden bygga ut bortom den framlagda planen krävs ett skilt beslut.

Det slutliga beslutet om projektplanen för Forsby skolcenter görs av Lovisa stadsfullmäktige i början av 2017.

Mer läsning