Försämringar väntas inom dagvården i Borgå

LEK PÅ REGELBUNDNA TIDER. Borgås dagispussel förutsätter att barnet kan komma och gå regelbundet. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Rätten till dagvård skärps i Borgå och storleken på dagvårdsgrupperna ökar. Förslaget skulle innebära att Borgå går en annan väg än grannkommunerna.

Större daghemsgrupper och mindre personal är följden om politikerna godtar förslaget till förändringar inom småbarnsfostran. Borgå ser ut att gå en annan väg än grannkommunerna Lovisa och Sibbo, Helsingfors och till exempel Esbo. Ärendet behandlas i bildningsnämnden den 9 mars.

Besluten är helt i politikernas händer. Vår sektor har ett krav att på årsbasis spara 600 000.

Regeringen har öppnat möjligheten för kommunerna att bilda större daghemsgrupper, det ska vara möjligt att ha grupper med åtta över tre åringar per vuxen, mot sju barn nu.

– Vi har gått igenom alla våra daghem och frågat om man kan ta in fler barn. Om det inte går måste vi minska på personalen, konstaterar Leila Nyberg, direktör för småbarnsfostran.

Förslaget är att man ska begränsa rätten till dagvård för deltidsstuderande och arbetslösa. Däremot ska grupperna för barn under tre år inte förstoras och de ska fortsättningsvis ha en vuxen per fyra barn. Likaså förändras inte gruppstorleken inom familjedagvården.

– Besluten är helt i politikernas händer. Vår sektor har ett krav att på årsbasis spara 600 000. Konsekvensen är att vi tvingas minska personalstyrkan i sexton av våra tjugofem daghem och att barn till de som inte studerar på heltid eller är arbetslösa har rätt till enbart 20 timmar dagvård per vecka.

Personalminskningen ska ske genom en minskning av tidsbestämda anställningar och pensioneringar, men samtidigt krävs en fördubbling av poolen med ersättare.

Ökade krav på personalen

Leila Nyberg är uppenbart pressad och hon säger att hon är mycket oroad över utvecklingen.

– Kan vi erbjuda en kvalitativ småbarnsfostran med de här villkoren och resurserna, det är frågan. Orkar personalen och vill de som är intresserade av småbarnsfostran jobba inom den här sektorn i framtiden, frågar Nyberg och säger att hon är besviken över att regeringen förändrar minimidimensioneringen för personalen och ökar gruppstorlekarna.

Borgå har nu en inhopparpool på tolv personer, den måste ökas med det dubbla för att garantera att de sårbara enheterna med allt mindre personalstyrka ska kunna följa öppethållningstider. En del av det man sparar på åtstramningarna i dagvårdsrätten, kommer att ätas upp av behovet av ökade inhopp, konstaterar Nyberg.

Många daghem håller öppet från kl. 6 på morgonen till kl. 18 på kvällen och personaldimensioneringen är inskriven i lag. Det ska finnas fast personal för alla arbetsskift, inhoppare kan tas in enbart vid undantagsfall som då någon insjuknar.

Utveckling hotar stanna av

De senaste åren har man gått mot allt mindre grupper inom småbarnsfostran och de pedagogiska målsättningarna har hela tiden vuxit. Tanken har varit att daghemmen i allt högre grad ska stödja det enskilda barnets utveckling och beakta olikheter. Nu hotar utvecklingen stanna av.

Vårdnadshavarna ska som tidigare årligen uppge vilket vårdbehov de har. Leila Nyberg tror inte att byråkratin ökar nämnvärt, och tanken är inte att staden ska börja kontrollera uppgifter.

Det blir lite mer som i förskolan. Vi förutsätter att barnet ska komma regelbundet, att man förbinder sig till en viss rytm.

Förutsätter regelbundenhet

Eftersom alla barn har rätt till någon form av småbarnspedagogik måste man se över daghemsrutinerna. Tanken är att erbjuda den varje dag kl. 9-13 eller "två-tre dagar i veckan under tider och dagar som staden anvisar".

– Det blir lite mer som i förskolan. Vi förutsätter att barnet ska komma regelbundet, att man förbinder sig till en viss rytm. Om besöken på daghemmet inte är regelbundna så uppnår vi inte kravet på en kvalitativ småbarnsfostran. Det kommer att ställa höga kvav på personalens kompetens.

Ett av målen är att småbarnsfostran ska ge barnen en social kompetens, övning i gruppbeteende och färdigheter i umgänget med andra barn.

Dagvårdsavgifterna kommer att stiga från medlet av augusti, hur mycket är ännu oklart.