Församlingspastor Elefteria Apostolidou: "Fasta på ditt eget sätt"

Den kristna fastetiden inleds på askonsdagen den 17 februari och pågår fram till påsk. Församlingspastor Elefteria Apostolidou i Borgå hakar på kyrkans Ekofasta-kampanj med återkommande andakter på sitt Instagram-konto. Bild: Petra Lind

Fastetiden är här och inom kyrkan i Borgå har man valt att haka på den evangelisk-lutherska kyrkans gemensamma miljökampanj, Ekofastan. Rent vatten är temat under veckorna fram till påsk.

Begreppet fasta är ingenting nytt för lutheranska församlingspastorn Elefteria Apostolidou i Borgå. Tack vare sina grekiska rötter har hon via den grekisk-ortodoxa tron blivit bekant med fastetidens kroppsliga sida – den som rätt mycket handlar om att avstå från olika slags maträtter – men för henne personligen har fastan fått en vidare betydelse.

– Jag känner att många av oss kan må bra av en annorlunda, andligare form av fasta, säger hon. I Finland har det på senare tid blivit vanligt att man avstår från någonting som man har svårt att vara utan, mobiltelefonen till exempel.

Apostolidou har funderat en hel del på hur samhället blivit mer och mer individcentrerat. Folk handlar mat, shoppar kläder, jobbar och underhåller sig, dygnet runt, och det kan kännas främmande att göra uppoffringar och ändra på allt det bekväma i vardagen.

– Människor har fullt upp och är kanske inte redo att ägna tid åt sådana här omjusteringar som fastetiden bjuder in till.

Fasta för dig – och för andra

Själv har hon flera gångar landat i påsken med kroppen som verktyg. Hon har låtit bli godsaker och annat sött under fastetiden, men under två-tre år har hon tänkt på hur fastan blir ganska fattig om man bara avstår och avstår.

Elefteria Apostolidou är uppvuxen i Träskända i en finsk-grekisk familj och efter gymnasiestudier i Helsingfors började hon läsa teologi vis Åbo Akademi. – Det kändes självklart att jobba på svenska inom Borgå stift, säger hon. Bild: Petra Lind

I stället har hon kommit till insikt om att fastan inte enbart är en rörelse inåt, mot en själv, utan att den i högsta grad kan vara en utåtrörelse – något som man göra för sina medmänniskor.

– Förra söndagen predikade jag på samma tema, och att jag stannar upp och hjälper andra tror jag kan ge mig själv nya insikter, säger Elefteria Apostolidou.

Ekofastan som församlingen går in för under veckorna fram till påsk har "vårda vattnet" som huvudtema. Enligt henne handlar det om att tänka på olika sätt att tillsammans ta hand om naturen och våra omgivningar, om att lära oss leva på ett mera hållbart sätt.

– Poängen är att se till kommande generationer, att tänka på andra än på bara en själv, säger hon.

Jag känner att många av oss kan må bra av en annorlunda, andligare form av fasta.

Pastor på sociala medier

Apostolidou blev prästvigd för ett och ett halvt år sedan i Borgå domkyrka och efter några månader som församlingspastor förändrade coronapandemin även hennes arbetsrutiner.

– Det var jobbigt att inte kunna möta människor i jobbet, det är ju det som jag ska göra och inte sitta instängd på hemmakontoret. Jag är en person som gillar att kommunicera med människor, så det gav mig motivation att i stället synas på sociala medier och skapa interaktioner med församlingsmedlemmarna via some.

Elefteria Apostolidou aktiverade sig på Instagram via kontot @pastorpavift och i december satsade hon på en egen julkalender. Det kändes som ett roligt sätt att fått kontakt med församlingens yngre, med hjälpledare och konfirmander, men också med äldre församlingsmedlemmar.

– Det går bra att ta kontakt med mig och till exempel be om en förbön eller en andaktsstund. Jag kan anpassa innehållet, och bra att komma ihåg att jag inte bara är präst för Borgåborna utan också för alla andra.

Fastetiden kör i gång på askonsdagen den 17 februari och under veckorna fram till påsk kommer Apostolidou att varje vardag publicera en kort andakt på sitt Instagram-konto. Inläggen tangerar Ekofastans tema, det vill säga de har vatten som huvudelement.

Andlig uppmuntran

I andakterna lyfter hon fram bibelställen som handlar om vatten på ett eller sätt. Hon funderar på hurdan roll vattnet har för oss och inom ramen för kampanjen gör hon också kopplingar till vattenvård – sådant som vi alla kan göra för att spara på vatten.

– Jag känner att många av oss kan må bra av en annorlunda, andligare form av fasta, säger Elefteria Apostolidou. Bild: Petra Lind

– Det blir lite bibliska resonemang, men på ett enkelt sätt. I den vardag vi lever ska informationen var lätt tillgänglig, det är korta 20-sekunders inlägg med roliga bilder. Visuella element gör folk mera mottagliga, det öppnar upp alla sinnen och det är viktigt, för jag tror att många av oss behöver andlig uppmuntran, säger Apostolidou.

Ekofasta är evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj med miljöomsorg som temat. Starten går på askonsdagen och kampanjen syns främst på sociala medier. Artiklar, videoinslag och poddar publiceras på webbplatsen www.ekofasta.fi. Kampanjen pågår under hela fastetiden fram till påsken.

Elefteria Apostolidous andakter kan ses på Instagram via kontot @pastorpavift

Petra Lind Reporter