Församlingsmedlemmarna väljer själva vem som ska leda församlingen

SNART PENSIONÄR. Kyrkoherde Helene Liljeström går i pension i november. Det finns två kandidater för hennes tjänst, och det är församlingsmedlemmarna som bestämmer vem de vill ha som ledare. Bild: Kristoffer Åberg

Kyrkoherden i Sibbo svenska församling Helene Liljeström går i pension i slutet av november. Det är församlingsmedlemmarna som väljer vem av de två sökande som ska leda församlingen i framtiden. Val ordnas senare under våren.

Helene Liljeström har varit kyrkoherde i Sibbo svenska församling sedan 2000. Nu är tiden mogen för att varva ner, och hon har därför valt att gå i pension i slutet av november. – Jag har jobbat...