Församlingshemmet hotas av försäljning

FÖRSÄLJNINGSHOT. Svenska församlingshemmet firade sitt 80-årsjubileum i oktober. Nu kan hemmet bli en av de fastigheter samfälligheten försöker göra sig av med. Bild: Kristoffer Åberg

Svenska församlingshemmet ligger i farozonen när Borgå kyrkliga samfällighet ska skära ner på sin fastighetsmassa.

Borgå kyrkliga samfällighet ser inte ljust på sin framtida ekonomi utan räknar med att verksamhetsåret 2017 kommer att uppvisa ett underskott på 1,6 miljoner euro. Underskottet går att täcka med tidigare års överskott. Överskotten är också tillräckliga att täcka de underskott som väntas 2018 och 2019. Men utan åtgärder för att balansera ekonomin tar pengarna förr eller senare slut. Därför ser samfälligheten över både sin helhetsstrategi och fastighetsstrategi. Ekonomin kan stärkas till exempel genom att skära i utgifterna eller genom att höja kyrkoskattesatsen.

Samfälligheten har anlitat konsulten ISS Proko för att utreda fastighetsmassan och tillsatt en styrgrupp som ska lägga fram ett förslag. Fastighetsdirektör Sari Mankinen säger att många frågor är öppna och hon tror inte att hon att förslaget hinner till gemensamma kyrkorådets möte i januari.

Beaktades inte

Ingolf Lindén, vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige och medlem av styrgruppen, säger att förslaget har gått vidare och han räknar med att det når gemensamma kyrkorådet i januari.

– Styrgruppen har gjort sitt arbete och tyvärr beaktade den varken kyrkoherdens eller mina invändningar mot att Svenska församlingshemmet ska fogas till listan över försäljningsobjekt.

Det är inte första gången samfälligheten gör upp en fastighetsstrategi. Förra gången stod kampen mellan kursgårdarna Karijärvi och Pellinge. Beslutet blev att Karijärvi skulle säljas och Pellinge renoveras. Karijärvi är fortfarande osålt. Kursgården verkade en tid som tid asylmottagning för minderåriga pojkar, men står nu tomt.

– Det finns mycket i den förra fastighetsstrategin som fortfarande är ogjort. Förslaget att sälja Svenska församlingshemmet dyker nu upp för första gången och jag väntar mig att det kommer att bli en långkörare. Konsultutredningen talar bara om kvadratmetrar och miljoner och beaktar inga andra aspekter.

Renoveringspengar på is

Församlingshemmets framtid kom i gungning redan under budgetbehandlingen i höstas. I budgetförslaget för 2017 fanns en summa på 160 000 euro reserverad för reparationer och ombyggnader i Svenska församlingshemmet. När gemensamma kyrkorådet behandlade budgetförslaget plockades reserveringen bort efter det att Jukka Hanni, gemensamma kyrkorådets vice ordförande, hade lagt fram ett förslag om att anslaget skulle frysas tills fastighetsstrategin är klar. Hanni fick understöd och med rösterna fem mot fyra gick förslaget igenom. Gemensamma kyrkofullmäktige höll med gemensamma kyrkorådet och godkände att anslaget läggs på is.

Kyrkoherden Mats Lindgård säger att det finns behov av en grundlig renovering, men att den föreslagna summan på 160 000 euro var avsedd för nödvändig uppfräschning.

Beläget på Runebergsgatan 24 i Borgå.

Byggdes 1936 enligt arkitekt Lars Soncks ritningar. Fick en uthusbyggnad på femtiotalet. Större byggnadsarbeten har utförts 1961, 1979 och 1999–2000.

Byggt i tre våningar. Den mellersta är huvudvåningen. I stora salen finns det plats för tvåhundra personer och i lilla trettio personer. På tredje våningen finns till exempel ungdomskansliet och på första Café Ankaret.

Saknar hiss och det har framförts önskemål om en sådan för att göra hemmet bättre tillgängligt för funktionshindrade.