Församlingråd positivt till sammangång

UNDER SAMMA TAK? Domkyrkoförsamlingen ger grönt ljus för en anslutning av församlingarna i Askola, Borgnäs, Pukkila och Mörskom till Borgå kyrkliga samfällighet. Bild: Kristoffer Åberg

Under sitt sammanträde på tisdagen behandlade Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling bland annat planerna på en utvidgning av Borgå kyrkliga samfällighet.

Efter omröstning enades rådet kring ett utlåtande om att man förhåller sig positivt till fortsatt planering för att ansluta församlingarna i Askola, Borgnäs, Pukkila och Mörskom till Borgå kyrkliga samfällighet. Enligt Församlingsrådet är en utgångspunkt för beredningen att kyrkoskatten inte överstiger 1,45 procent om samfälligheten utvidgas.

Mer läsning