Församlingarna söker nya vägar

I FÖRÄNDRING. Förvaltningen förändras men församlingarna består om förslaget i Borgåtrakten godkänns. Arkivbild. Bild: Niklas Tallqvist

Församlingsmedlemmarna blir allt färre och den kyrkoskatt de betalar blir allt mindre. Både i Borgå och i Lovisa utreds nu olika möjligheter att tackla framtiden.

I många östnyländska församlingar är ekonomin belastad, i en del till bristningsgränsen. Församlingsmedlemmarna blir allt färre och äldre, samtidigt som det finns kyrkor, kapell, begravningsplatser, kanske lägergårdar, med mera, att sköta och reparera.

Borgå församlingar har tillsammans med församlingarna i Askola, Mörskom, Pukkila och Borgnäs utrett en enda stor gemensam kyrklig samfällighet.

I Lovisatrakten har Helsingfors domkapitel för en kort tid sedan tillsatt en utredningsman, tf kyrkoherde Antti Yli-Opas, som ska utreda hur man kan göra livet lättare för de sju församlingarna i Lovisa, Lappträsk, Liljendal, Strömfors och Pernå.

Förvaltningen kan skötas gemensamt samtidigt som vi kan bevara församlingarnas självständighet. Församlingsarbetet kan fortsätta alldeles som förut.

Till kyrkostyrelsen

I Borgåtrakten har man kommit längre med sin utredning. Förslaget är här att alla församlingar fortsätter som förut men att Borgå kyrkliga samfällighet i framtiden består av Borgå finska församling, Borgå svenska domkyrkoförsamling, Mörskom tvåspråkiga församling och de finska församlingarna i Askola, Pukkila och Borgnäs.

I början av juni ska alla församlingars beslutande organ ha sagt sitt i ärendet, och sedan går frågan vidare till kyrkostyrelsen.

– Personligen tycker jag att förslaget är bra, säger Stig Bäcklund som bland annat sitter med i styrgruppen för utredningen. Det är ett bra sätt att möta framtiden som alla kan dra nytta av.

– Förvaltningen kan skötas gemensamt samtidigt som vi kan bevara församlingarnas självständighet. Församlingsarbetet kan fortsätta alldeles som förut.

Notarie Clas Abrahamsson vid Borgå domkapitel konstaterar att processen i Borgåtrakten helt och hållet har dragits av Helsingfors domkapitel.

– Vi på Borgå domkapitel har blivit informerade och vi har gett vårt utlåtande. Förslaget är att församlingarna fortsätter som självständiga. Det har vi inte något emot, det ändrar inte på något från vår sida.

Mer läsning