Försäkringsbolaget hittade ett kryphål

Mitt hus byggdes i Borgå landskommun 1977. På den tiden rådde inom landskommunen förbud att förse pannrummen med golvbrunn.

Tecknade du en hemförsäkring för att känna dig trygg? Det gjorde i alla fall jag. Då jag 1995 köpte ett enfamiljshus i Borgå tog jag en så kallad omfattande hemförsäkring.

Ibland vill det sig så illa att det inträffar just en sådan olycka som hemförsäkringen är avsedd för. I mitt fall hände en dylik olycka i februari 2020. Övertrycksventilen i mitt pannrum släppte plötsligt igenom vatten med vattenskador på husets byggnadskonstruktioner som följd.

Eftersom skadan var plötslig och oförutsedd och inte heller självförvållad gjorde jag med gott mod min skadeanmälan till försäkringsbolaget. Någon anledning till oro hade jag inte heller såtillvida att jag hade haft rörsanering så sent som under sommaren 2018. Rören var nya.

Jag informerade naturligtvis företaget som installerat rören (och övertrycksventilen) att det skett en vattenskada. Företaget med huvudkontor i Lahtis driver en landsomfattande verksamhet och deras konstruktioner borde förstås hålla längre än ett och ett halvt år. Men jag lyckades inte får svar på frågan om företaget skulle ta ansvar för vattenskadan. Kanske det inte var så föga oväntat.

Däremot blev jag mycket häpen över att mitt försäkringsbolag meddelade mig att min omfattande hemförsäkring inte skulle ersätta vattenskadans reparationskostnader. Försäkringsinspektören hade hittat ett kryphål: I mitt pannrum fanns ingen golvbrunn. Avsaknaden av golvbrunn utmålades som hinder för ersättning.

Jag gjorde å min sida klart för bolaget att jag varken kan godkänna det negativa ersättningsbeslutet eller beslutets motivering.

Försäkringsbolagets argumentering att en golvbrunn skulle ha hindrat vattenskadan är helt enkelt struntprat och har ingenting med verkligheten att göra. Jag såg med egna ögon hur vattnet forsade ut från röret med sådant tryck att en golvbrunn inte skulle ha varit till stor nytta.

Om detta enbart hade berört mig personligen skulle jag inte ha ödslat tid på att skriva om saken. Nu förhåller det sig emellertid på det viset att en massa enfamiljshus byggdes utan golvbrunn i pannrummet under de gångna decennierna. Orsaken var oljeuppvärmningen. Byggnadstillsynen och myndigheterna förpliktade folk att bygga sina pannrum så att olja inte kunde komma in i avloppet.

Mitt hus byggdes i Borgå landskommun 1977. På den tiden rådde inom landskommunen förbud att förse pannrummen med golvbrunn. Av den anledningen saknar även de flesta av mina grannar golvbrunn i sina pannrum. De är alla eventuella offer för ett lömskt försäkringsbolag. Frågan inställer sig hur stort antalet potentiella offer är i Östnyland – eller i hela Nyland? Det är nog så ansenligt att den här frågan borde få uppmärksamhet på högsta nivå.

Jag har bestämt mig för att föra mitt tvistemål med försäkringsbolaget vidare till Försäkrings- och finansrådgivningen Fine som sköter om förlikning i försäkringsärenden. Om Fine ger mig rätt skulle det gagna en talrik skara av människor runt om i landet eftersom Fines beslut stakar ut försäkringsbolagens framtida agerande.

Markus Koivisto, politices magister, Borgå

Mer läsning