Förrådsbusinessen växer – måttet på nya hyresmagasin i Borgå går från pytte till jätte

MAGASINCHANS. Cityvarasto-kedjan som är i branschen för hyresförråd etablerar sig i den tidigare partihandelsfastigheten i Östermalm i Borgå. I början av augusti beräknas alla ombyggnadsarbeten vara klara. Bild: Kristoffer Åberg

Snart finns det nya ytor att tillgå för den som har extra bråte liggande i knutarna och behöver mera plats. Cityvarasto-kedjan etablerar sig i den gamla partihandelsbyggnaden i Östermalm i Borgå – nu byggs det förråd för stort och smått.

– Intresset för förråden har varit stort, säger Hannu Väisänen, vice vd på företaget Cityvarasto som driver enheter med hyresmagasin runtom i landet.

För några veckor sedan draperades den tidigare partihandelsfastigheten vid Gesällvägen i Borgå med förrådsföretagets banner, och sedan dess har samtalen strömmar in, uppger Väisänen. Än så länge har han inte fysiskt förrådsutrymme ett erbjuda intressenterna: renoveringen har dragit ut på tiden och i det här skedet listar han förhandsbokningar.

– Coronaviruset har påverkat tidtabellen. Problemet ligger i att våra utländska arbetare har varit förhindrade att resa till Finland, men nu borde arbetet börja röra på sig igen, säger Väisänen.

I olika storlek

Landsomfattande förrådskedja som etablerar sig i sommar i Östermalm i Borgå.

Erbjuder hyresmagasin i olika storlek, fastigheten är densamma där det tills för några månader sedan drevs en partihandel.

700 kvadratmeter viks för förråd i storleken 1–20 kvadratmeter.

450 kvadratmeter avskiljs som en separat förrådslokal eller kombinerad förråds- och produktionslokal.

Fastigheten omfattar också en hyresbostad på 45 kvadratmeter.

Enligt honom kommer fastigheten att delas upp i två delar. Cirka 700 kvadratmeter viks för förrådsutrymmen i olika storlek. De minsta förråden är på 1 kvadratmeter och sedan växer förrådsmöjligheterna med 1 kvadratmeter i taget upp till 20 kvadratmeter.

– De flesta förråden är på 10 kvadratmeter och mindre, säger han. Vi räknar med att kunna öppna i början av augusti.

Efterfrågan på förrådsstorleken varierar. Till exempel har Cityvarasto flera förråd i centrala Helsingfors. Där är de minsta förråden populära, medan företag ofta föredrar ett mera perifert läge där de har lättare att magasinera även större föremål och varupartier.

Chansen till ett stormagasin finns också i Borgå. Enligt Hannu Väisänen avdelas 400 kvadratmeter av fastigheten som en separat, större lokal.

Vi räknar med att kunna öppna i början av augusti.

Produktionsmöjlighet

– Här kan man tänka sig ett stort förråd, alternativt en kombination av produktionshall och förråd, säger han och påpekar att lastningsbryggan finns kvar för smidigt lastande.

Den här delen av den gamla partihandelsfastigheten är så gott som klar, och det är möjligt att hyra in sig från och med början av juni. Samma gäller den tidigare gårdskarlsbostaden på 45 kvadratmeter som också renoverats.

Nu är byggnaden i helt ok skick.

Hur är det med byggnadens skick?

– Vi har gjort fuktmätningar i fastigheten och som en följd av det har en vägg rivits helt och byggts upp på nytt. Taket är också reparerat, det hade läckt. Nu är byggnaden i helt ok skick, säger Hannu Väisänen.

Priset för att hyra in sig i småförråden kan Väisänen inte gå in på i det här skedet. Enligt honom skräddarsys prislistan enligt ort och konkurrensläge.

I Borgå finns sedan tidigare företaget Varastopark som också hyr ut förrådsutrymmen.

Mer läsning