Förhandsröstningen inleds

FÖRHANDSRÖSTNING. Bild: Kristoffer Åberg

På onsdag inleds förhandsröstningen inför riksdagsvalet. Det finns gott om förhandsröstningsplatser i Östnyland. Körkort duger som identitetshandling.

Förhandsröstningen inför riksdagsvalet inleds onsdagen den 3 april och den pågår en vecka. Den sista möjligheten att förhandsrösta är tisdagen den 9 april.

Man kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst, också i andra kommuner än i sin egen.

På den egentliga valdagen, den 14 april, får man rösta endast på det röstningsställe som finns nämnt på det meddelandekort som befolkningsregistercentralen har sänt till alla röstberättigade.

För att kunna förhandsrösta måste man kunna styrka sin identitet. Körkort har inte fungerat som fullgott identitetsbevis sedan årsskiftet. Nu görs ett undantag.

– Körkort duger fortfarande som identitetshandling när man skall rösta. Så har ministeriet anvisat, uppger centralvalnämndens sekreterare i Borgå, juristen Johanna Andersson.

Förhandsröstningsställen

I Borgå kan man förhandsrösta på många olika ställen: i servicekontoret Kompassen, i huvudbiblioteket på Prästgatan, i Kantelehuset Vårberga bildningscenter, i entréhallen till Gammelbacka allaktivitetshus, i K-Supermarket i Östermalm, affärscentret Lundi och S-Market i Näse på Alexandersbågen.

Man kan också förhandsrösta i den valbuss som besöker byarna och skolorna.

I Lovisa ordnas förhandsröstning i kundservicekontoret Lovinfo på Mariegatan 12 A, i det tidigare biblioteket i Strömfors kyrkby ("Kylis"), Koivulanmäkivägen 1 C, i Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3 och i Liljendal, landsbygdsväsendet, Bäckasgränd 1 A.

Dessutom trafikerar röstningsbussen i de olika byarna.

I Sibbo förrättas förhandsröstning i Sockengården, Stora Byvägen 18, och

i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2.

Dessutom ordnas ambulerande förhandsröstning i byarna.

I Lappträsk ordnas förhandsröstning i Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A.

Förhandsröstning ordnas också i kommunernas olika vårdinrättningar, där får endast vårdtagarna rösta. Dessutom ordnas hemmaröstning vid behov.

Mer läsning