Förhandlingarna avslutades men resultatet dröjer – Nestes förtroendemän missnöjda med hur samarbetsförhandlingarna sköttes

Neste lägger ner raffinaderiet i Nådendal och gör operativa förändringar i Borgå. Målet innan samarbetsförhandlingarna var att minska personalen med 470 personer. Bild: Kristoffer Åberg

Ett ypperligt tillfälle för utveckling slösades bort av företagsledningen. Det är förtroendemännens åsikt om de omfattande samarbetsförhandlingarna på Neste som avslutades i torsdags. Det blir uppsägningar, men resultatet dröjer och personalen tvingas vänta på besked.

– Vi är inte nöjda alls med hur samarbetsförhandlingarna genomfördes, säger huvudförtroendeman Sami Ryynänen på raffinaderiet i Sköldvik.

De tolv personalrepresentanter, som deltog i samarbetsförhandlingarna, gick på fredagen ut med ett gemensamt utlåtande där de kritiserar hur samarbetsförhandlingarna genomfördes. Förhandlingarna inleddes i mitten av september, och omfattade en alltför stor helhet anser förtroendepersonerna.

Utöver det kom information från arbetsgivaren så sent att det inte fanns tid att behandla ämnet ordentligt. Förhandlingarna fördes på en allmän nivå och det ledde till att personalgrupperna hade svårt att få en helhetsbild av de förändringar som diskuterades.

Inget resultat

Trots att förhandlingarna är avslutade finns inget resultat.

– Under tidigare samarbetsförhandlingar har vi vetat vad resultatet är då förhandlingarna avslutats. Nu är allt oklart, säger Ryynänen.

– Vi borde ha ägnat en stor del av förhandlingstiden åt att diskutera personalnedskärningarna och vad det leder till, säger huvudförtroendeman Sami Ryynänen på raffinaderiet i Sköldvik. Bild: Kristoffer Åberg

– Jag anser inte att det här var samarbetsförhandlingar. När det gäller ett så här stort paket blev förhandlingarna ytliga och allmänna, och vi satte tid på att planera för Nestes framtid. Inga detaljer diskuterades och det kändes som att besluten redan var fattade.

Sami Ryynänen fortsätter:

– Vi borde ha ägnat en stor del av förhandlingstiden åt att diskutera personalnedskärningarna och vad det leder till.

Förtroendemännen anser att arbetsgivaren inte utnyttjade möjligheten att tillsammans med personalen utveckla företagets verksamhet.

Under tidigare samarbetsförhandlingar har vi vetat vad resultatet är då förhandlingarna avslutats. Nu är allt oklart.

– Vi är alla av samma åsikt, vi hade inte tillräcklig med information eller tid för att kunna hitta eller behandla alternativa förslag, säger personalrepresentanterna i det gemensamma meddelandet.

Stora förändringar

När Neste tidigt i höstas gick ut med nyheten att bolaget lägger ner oljeraffinaderiet i Nådendal och kallade till samarbetsförhandlingar med personalen var budet att 1 500 arbetsuppgifter berörs av förhandlingarna och att behovet av nedskärning är 470 personer.

För Borgås del ändras främst de operativa arbetsuppgifterna.

Nestes förtroendemän missnöjda med hur samarbetsförhandlingarna sköttes, lika illa är det att företagsledningen går ut med resultatet först under de närmaste veckorna. Bild: Kristoffer Åberg

Bolaget strävar efter besparingar på 50 miljoner euro per år genom nedskärningarna.

Under den tid Neste funnits är det här andra gången samarbetsförhandlingen gällt så stora förändringar.

– Under tidigare förhandlingar har vi tillsammans försökt hitta alternativa lösningar, också på individnivå. Nu vet vi inte alls hur det går, säger Sami Ryynänen.

Kunskap försvinner

De förtroendevalda är oroliga över att bli av med viktig kunskap i och med uppsägningarna, speciellt när historiens största servicestopp på raffinaderiet i Sköldvik är inprickat till våren. Att förlägga så här omfattande samarbetsförhandlingar just innan servicestoppet är inte ett bra strategiskt drag, tycker förtroendemännen.

Under tidigare förhandlingar har vi tillsammans försökt hitta alternativa lösningar, också på individnivå. Nu vet vi inte alls hur det går.

Neste kommer att informera om sina beslut och resultatet av samarbetsförhandlingarna under de inkommande veckorna.

– Vi vet inte när beskedet kommer, jag gissar att det tar åtminstone en vecka. Sedan börjar den tunga tiden med att förhandla om vem och när. Att göra det på det här sättet är inte bra för arbetsgivaren heller, att inte veta påverkar verkligen motivationen, säger Ryynänen.