Förhandlingar om prästbostäderna

Kyrkorådet siktar på att hitta en kompromiss i bråket kring de uppsagda hyresavtalen.

Bråket kring de två pensionerade präster vars hyresavtal sagts upp är ännu ett oavslutat kapitel. Gemensamma kyrkorådet tog på torsdagen ställning till en motion att förlänga hyresavtalet med ett år.

Meningen har varit att sälja fastigheten där prästerna hyrt bostäder, men i motionen påpekar man att de lika gärna kan bo kvar eftersom fastighetsstrategin lagts på is.

I beslutsförslaget fick motionen kalla handen, där förvaltningsdirektören konstaterar att privaträttsliga hyresavtalsärenden inte hör till kyrkorådet och att man har överfört beslutanderätten till fastighets- och anskaffningschefen. Slutresultatet är att kyrkorådet inte kan fatta beslut som hör till honom. De konstaterar också att "hyresgästens rättssäkerhet i ett privaträttsligt ärende förverkligas genom sökande av ändring i domstol.".

Till sist slog kyrkorådet ändå fast att fastighets- och anskaffningschef Dan Tallberg förhandlar med hyresgästerna så att man hittar ett flyttdatum som kan accepteras av alla.

I beslutslistan konstaterar man att "ärendet och olika synvinklar diskuterades länge" och att "det fanns en stark gemensam vilja att hitta en lösning som både förtroendevalda och de tjänstemän som berett ärendet skulle kunna stå bakom.".

Meningen är att komma till ett gemensamt beslut i januari.