Företagsidéer finns, marknadsföring svårare

FRAMÅTANDA. Företagarna Jaakko Salmi, Mari Ståhls och Roberta Roo var några av deltagarna på brunchen. Till höger stadens turistsekreterare Lilian Järvinen. Bild: Carita Liljendahl

Nya företag har sett dagens ljus i Strömfors och idéer för framtiden finns. Men marknadsföring och koordinering av såväl evenemang som företagares tjänster står på önskelistan.

Drygt trettio företagare, representanter för Lovisa stad och utvecklingsbolaget Posintra samlades på torsdag till brunch i Strömfors. Träffen arrangerades i Bed & Bistro som är ett av de nya företagen på bruksområdet.

Företagsfrukostar arrangerades i Lovisa redan för några år sedan. Efter ett par års paus är tanken att åter bjuda in företagare till några träffar av vilka en del arrangeras utanför Lovisa centrum.

– Det har visat sig att företagare på det här sättet lär känna varandra, säger Lovisa stads utvecklingsdirektör Sten Frondén. Då någon berättar vad den saknar brukar det finnas någon annan som vet hur problemet ska lösas, alla hjälper varandra.

Dels behövs pengar för marknadsföring, dels en koordinator som sköter webbsidor och delar information

I Lovisa centrum har man funderat hur man ska kunna locka besökare till staden året om. Bland annat Skeppsbroområdet har varit under lupp. Samma fråga ventilerades i Strömfors. Utbudet av aktiviteter är stort och flera nyheter presenteras där i år, men hur kan området hållas levande även vintertid?

Jaakko Salmi från Lomatähdet driver restaurang Brukskvarnen men har också verksamhet i Levi, Saariselkä, Salla, Ylläs och Björneborg. Han konstaterar att många konsumenter i dag vill kombinera kultur med upplevelser i naturen. Företag erbjuder gärna anställda utbildning och rekreation i en lugn miljö. Idéer finns om att arrangera morgonpromenader där man får lyssna på fågelsång, kanske kombinerade med kurser i senshin eller tai chi. Men hur ska små företag få synlighet?

– Dels behövs pengar för marknadsföring, dels en koordinator som sköter webbsidor och delar information, säger Salmi.

Fredrik Pressler från Posintra säger att information via social media och elektroniska tjänster är bra men att man inte får underskatta behovet av träffar ansikte mot ansikte. Mats Åminne från telebolaget LPOnet framhåller betydelsen av att lyfta fram allt det positiva som sker i våra trakter som en motvikt mot alla negativa nyheter som sköljer över oss. Frondén håller med och säger att då man ser att evenemang och företag lyckas i grannbyarna vill man inte själv vara sämre.

Stadens strategi som fullmäktige inte godkände på sitt senaste möte fortsätter behandlas på måndag. I den utgår man från att Lovisa är byarnas stad och att alla gör saker tillsammans.

– En viss rädsla har funnits för att benämningen byarnas stad ger en negativ klang, säger Frondén. Men vi hoppas det är tvärtom. Vi vill plocka fram allt det positiva.

Han pekade också på skolnätsfrågan där Lovisa profilerar sig genom att bevara byskolorna. Fullmäktige har ännu inte sagt sitt i ärendet men om den gör tummen upp kan staden fortsätta marknadsföra och profilera sig även den vägen.