Företaget medger och tillbakavisar

Siscos vd uppger att man utför nödvändiga reparationer och säger att kunderna nog får kontakt med bolaget.

Siscos vd Lauri Halminen vill inte kommentera innehållet i artikeln på ett allmänt plan, bara enskilda detaljer. Angående de många toalettrenoveringarna säger han att man använt dåligt fogmassa. Därför lossnar kakel.

– Problemet finns i över tio lägenheter och vi gör reparationer där massan använts. Problemet märktes inte genast och i vissa lägenheter hann man delvis börja renovera. Det innebar en ny total renovering. Vi beklagar problemen som uppstått, men en renovering är nödvändig.

Att golvet i toaletten sviktar beror enligt Halminen på tidigare nämnda problem. Man åtgärdar felet. Själva strukturerna sviktar inte.

Något isoleringsmaterial kan inte heller skymta bakom skåpen eftersom där inte finns sådant.

Halminen uppger att det inte stämmer att renoveringar tar tid eller aldrig äger rum (såsom fallet som ska ha lett till tankar på en rättsprocess låter förstå).

– Normala små garantireparationer äger rum på flera objekt just nu. Enligt lagen görs de ett år efter att objektet blir färdigt. Det kan ge bilden av att problemen inte åtgärdas eftersom man fokuserar alla jobb till en omgång i stället för att åtgärda enskilda fel.

Halminen medger problemen med inflyttningen i Joutsenhanhi. Invånarna kunde inte flytta in förrän byggnadsinspektörerna gett tillstånd.

– Invånarna inkvarterades i hotell och andra ställen på Siscos bekostnad. Vi gick igenom saken med Borgå stad, och saken sköttes.

Han uppger att värmeproblemen beror på normala problem i nya lägenheter och hur man ställer in maskineriet. Vissa inställningar kan göras först en tid senare och under vissa omständigheter.

– Moderna värmesystem kräver också skolning för många kunder.

Det ena rättsfallet som ledde till förhandlingar vill Halminen inte kommentera.

– Vi kommenterar inte ofärdiga ärenden i förhållande till ett bostadsbolag, precis som inte heller de gör.

Golvproblemen i vissa lägenheter i Haiko medger Halminen också.

– En laminattillverkare har haft problem med hållbarheten. Golven har blivit utbytta som garantiarbeten och hör till den normala garantiprocessen. När vi bytte leverantör för över ett år sedan försvann också laminatproblemen från nya objekt.

Till saken hör att vissa invånare redan överväger att själva byta golvet eftersom inget händer.

Halminen nekar till att bolaget skulle vara svårt att nå och att det ska vara svårt att få svar, vilket invånare i hyresbostäder uppgett.

– Det stämmer inte. Hyresgäster är lika viktiga för oss som köpande kunder. Vi har genomfört renoveringar och vi fortsätter göra dem. I Joutsenhanhi har det varit lite otur med fogmassan, och det kunde vi inte förhindra på förhand. Man ska minnas att koncernen har byggt nästan 600 färdiga bostäder och det första strukturella problemet är dålig fogmassa, och också det kan åtgärdas.

Här kan du läsa den ursprungliga artikeln.