Företagarna: Mindre kommuner reagerade snabbare på krisen

Företagarna i Finland ser en fara i att kommuner skär ner på de köpta tjänsterna och servicesedlarna. – Det skulle drabba företagarna hårt, vilket i förlängningen drabbar kommunerna, säger verkställande direktör Mikael Pentikäinen. Foto: Jennifer Granqvist Bild: Jennifer Granqvist

Många företag uppger att kommunen skurit ner eller helt avbrutit sitt köp av tjänster. Företagarna i Finland lyfter fram livskraftiga, lokala företag som en del av kommunernas krisberedskapstänk.

Över 4 200 företagare svarade när Företagarna i Finland frågade hur kommunerna hjälpt företagen och företagarna under coronakrisen.

Enligt företagarna har kommunerna informerat och samarbetat aktivt under coronakrisen. Samtidigt efterlyser man förbättringar i fråga om anbudsförfaranden och ökad flexibilitet.

–  Över hälften uppgav att kommunen varit beredd att diskutera olika arrangemang. Samtidigt står det klart att en del kommuner inte insett att deras och företagens öde hänger ihop, säger Jyrki Mäkynen, ordförande för Företagarna i Finland.

Få kommuner erbjuder hyreslättnader

Cirka var tredje företagare är kund hos kommunen, exempelvis genom att företaget hyr utrymmen av kommunen. Endast var femte av dessa uppgav att kommunen erbjudit förlängd betalningstid eller annan flexibilitet.

Enligt vice verkställande direktör Anssi Kujala reagerade de mindre kommunerna generellt sett snabbare i början, med exempelvis erbjudanden om hyreslättnader.

– Samtidigt visar tre av fyra kommuner ett budgetunderskott och det är förståeligt att de måste spara. Kommunerna behöver ändå vitala företag för att själva vara starka. Det finns ett krisberedskapstänk i att hålla de lokala företagen livskraftiga, säger Kujala.

Kujala riktar ett tack till kommunerna för att de snabbt kom i gång med att dela ut stöd till ensamföretagare.

– Det är också framöver viktigt att olika stöd delas ut rättvist i olika kommuner. Grunderna för att få stöd får inte variera mellan kommunerna.

Efterlyser långsiktighet i kommunernas sparplaner

Av de företag som producerar tjänster åt kommuner (612 svarande) upplever 36 procent att kommunen nu köper lika mycket eller mer tjänster än normalt. Hälften uppger att kommunen skurit ner eller helt avbrutit sitt köp av tjänster.

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör vid Företagarna i Finland, ser en fara i att kommuner som måste spara pengar skär ner på de köpta tjänsterna och servicesedlarna under höstens budgetarbete.

–  Det skulle drabba företagarna hårt, vilket i förlängningen drabbar kommunerna. Det finns exempel på kommuner som överraskats av hur dyrt det blev när de tog tillbaka serviceproduktion i egen regi, säger Pentikäinen.

Organisationen efterlyser bland annat att kommuner i ännu högre grad ska kunna styra mindre upphandlingar till de företag som lider mest av coronakrisen.

Enligt enkäten har 23 procent av företagen som gör upphandlingar med kommunen stött på det här.

Företagarnas kommunbarometer publiceras i sin helhet den 9 juni. Över 10 000 företagare runtom i Finland deltog, vilket är 4 000 fler än förra gången undersökningen gjordes.

Undersökningen utförs vartannat år.

Mer läsning