Företagare ger Borgå stark kritik

SORGLIGT. Företagarföreningen i Borgå ondgör sig över att staden inte bryr sig om att utveckla gamla stadskärnan. Bild: Kristoffer Aberg

Borgå stad saknar mål för att utveckla stadskärnan. Det anser föreningen Borgå företagare, som inte alls godkänner Citymarketplanerna för västra åstranden.

Vid höstmötet i onsdags diskuterades läget i centrum och föreningen författade ett utlåtande.

I texten ondgör sig företagarna över stadens oförmåga att arbeta målmedvetet och flexibelt för att utveckla centrum och hela staden.

Det påpekas att centrumområdet har många tomma tomter och en hel del tomma affärslokaler. Förutsättningarna för företagsamhet minskar och invånarna blir utan service.

Enligt Borgå företagare utarmas stadskärnan om staden förverkligar Citymarketplanerna vid Konstfabriken. Det finns inga planer för hur man ska få den gamla stadskärnan på fötter igen.

Överdimensionerat

Förslaget till detaljplan för västra åstranden är överdimensionerat vad affärslokalerna beträffar och innehållsmässigt satsar staden nu fel.

Åstranden behöver enligt företagarna en lättare byggmassa, som betjänar turism och rekreation och som bidrar till att bevara strandmiljön.

– Planläggningen ska stödja kulturlandskapet, naturturismen, båtlivet och stadsbornas fritidssysslor. Sålunda stöder man bäst Konstfabriken och områdets företagare och ser till att servicen på Kokonområdet utvecklas.

Företagarna påminner om att också miljöfaktorerna inverkar på stadsmarknadsföring och livskraft. De anser att den Masterplan som staden tidigare låtit göra är ett utmärkt exempel på vilka möjligheter det finns för hela området. Samtidigt kan planen användas som en lista på vad Borgå förlorar helt eller delvis om planen för västra åstranden klubbas av som sådan.

Palmqvist återvaldes

Mötet återvalde Pontus Palmqvist till ordförande. Styrelsen i övrigt består av Pentti Kinosmaa, Albert Seeck, Gunilla Söderholm, Mikko Venäläinen, Matti Lehesniemi, Mikko Ojaniemi, Ulla-Maija Honkanen och Mika Laine (ny).

Föreningen belönade studerande eller studerande som fått sin examen i år med stipendium. De lyckliga var Janette Ullakko, PointCollege, Niko Laurila från Haaga-Helia och Torbjörn Lindström, Inveon.

Nylands Företagare har i år arrangerat en skrivtävling för lågstadieelever med temat Mitt företag 2100. Totalt 7 Borgåelever fick hedersdiplom. Som bästa skribent belönades Enni Riikonen från Albert Edelfeltin koulu klass 5 b som skrev om sitt företag inom rymdturism. ÖN.

Mer läsning