Föreningarna efterlyser bättre träningsmöjligheter

BÄST I KLASSEN. Friidrottsplanerna utomhus hörde till momenten som fick bäst betyg när idrottsföreningarna i Borgå tillfrågades om bland annat träningsmöjligheter, ekonomi och mängden utövare. Bild: Magnus Massingberd

Sammanlagt 87 föreningar svarade på enkäten om idrottsförhållandena i Borgå som stadens idrottstjänster låtit göra. Rapporten kommer med både ris och ros.

Rundfrågan skickades i början av februari till sammanlagt 130 föreningar i Borgåtrakten och cirka tvåtredjedelar svarade på utsatt tid. Syftet med enkäten var att samla information om de lokala föreningarnas verksamhet, om ekonomiska utmaningar men också om hur nöjda de aktiva är med stadens idrottsplatser och -tjänster.

En central del av enkäten handlade just om verksamheten; om vilka föreningar som är aktiva i Borgånejden och vilka idrottsgrenar de representerar. Över hälften av föreningarna som svarade hade en specifik gren som nisch medan exempelvis 17 procent angav att de hade verksamhet i några olika grenar.

Den största gruppen som svarade på enkäten fanns inom ramen för föreningar som ägnar sig åt inomhusbollsporter – boll spelas det i var tredje förening i Borgå. Den näst största gruppen, 22 procent, sysslar med bollsporter utomhus medan 20 procent ägnar sig åt idrott på is.

Olika slags aktiva

I enkäten frågades det också om mängden utövare i respektive förening samt om ålders- och könsfördelning. Det visade sig att fullvuxna män motionerar aktivt eftersom hela 32 procent av de föreningsaktiva i Borgå faller inom ramen för just den kategorin. Kvinnornas, och för den delen flickornas, andel ligger på cirka 20 procent.

UTE GÅR BRA. Centralidrottsplanen får toppbetyg av idrottsföreningarna i en färsk enkät. Däremot efterlyser friidrottarna i Borgå fortfarande en löpraka på minst 70 meter för löpträning vintertid. Bild: Magnus Massingberd

På ett allmänt plan kan man konstatera att ungefär lika många vuxna (52 procent) som barn och unga idrottar inom någon förening.

En viktig del i föreningsverksamheten har också de 870 personer som inte idrottar men som är aktiva inom omkringverksamheten. Det är fråga personer som inte hör till föreningen men som till exempel ställer upp på talkoarbete.

Största delen av föreningarna anger att ekonomin är okej men att det finansiella stöd man får för verksamheten av Borgå stad är väldigt viktigt. Däremot finns det grenar som det är dyrt att ägna sig åt. Till exempel angav samtliga idrottare som använder tennisplanerna att planhyran är för dyr. För dyrt tyckte också 39 procent av svaranden om kostnaderna för stadens stora gymnastiksalar.

Gratisturer lockbete

De åsikterna går i linje med att hälften föreningarna angav gratisturer både för träningar, och för tävlingar och matcher som en viktig aspekt när det gäller att locka nya aktiva. Medlemsmedeltalet de 87 föreningarna som svarade på enkäten var 145 aktiva – men då har den minsta föreningen 5 aktiva och den största runt 900.

FAKTA

Sifferplock

5–900

medlemmar per förening har de 87 idrottsföreningar i Borgå som svara på stadens enkät om idrottsförhållandena i staden.

145

medlemmar har idrottsföreningarna i snitt, 11 procent av föreningarna har fler än 300 medlemmar, 39 procent färre än 50.

11 400

medlemmar har de 87 föreningarna sammanlagt.

33

procent av föreningarna sysslar med bollsporter inomhus.

En del av föreningarna lyfte fram svårigheten att få synlighet för sin gren och för att rekrytera nya utövare. Andra hade svårt att få resurserna att räcka till för juniorverksamhet.

Enkäten kom också med möjlighet för föreningarna att komma med kritik och förslag inför framtiden. Många oroade sig för den begränsade mängden lokaler för träning och tävling vilket gör att träningsturer på vettiga tider är på kort. Ändamålsenligheten lyftes också fram, till exempel friidrottsföreningarna efterlyser fortfarande en löpraka på minst 70 meter där också representanter för andra grenar kunde träna till exempel löpteknik.

Svårt få tränare

Som ett stort orosmoln bland de lokala idrottsföreningarna sågs också svårigheterna att locka nya ledare och tränare med i verksamheten samt att utbilda dem. Samma gäller även funktionärer och domare.

Bäst betyg i enkäten fick friidrottsplanerna utomhus, de stora gymnastiksalarna och näridrottsplatserna; 40 procent av föreningarna var mycket nöjda med dessa.

Idrottsföreningsenkäten i fråga är ett led i större projekt som även omfattar idrottsverksamhet för olika befolkningsgrupper i Borgå: fullvuxna, skolbarn och barn i förskoleåldern. Målet är att framöver ha Borgåbornas idrottsvanor som stöd när det fattas beslut om idrott och motionsverksamhet.

Mer läsning