Föreningar utbildas kring webbtjänst

Tjänsten frivilligarbete.fi/borga är en allmännyttig, icke-kommersiell och icke-vinstsyftande tjänst som är en mötesplats för de som gör frivilligarbete och de som behöver hjälp. Staden utvidgar tjänsten och erbjuder de allmännyttiga föreningarna och organisationerna i Borgå en möjlighet att ansluta sig avgiftsfritt.

Tjänsten har varit populär. Sedan december i fjol har informationen om frivilligarbeten inom äldreomsorgen i Borgå lästs över 3 000 gånger. På tjänsten finns också de frivilliguppdrag som församlingarna i Borgå och FRK i Borgå erbjuder. Nu är det dags för de allmännyttiga organisationerna och föreningarna att komma med, och i år kommer också de aktiviteter inom frivilligarbete som organiseras av Borgå stads olika enheter att bli synliga på webbplatsen.

Utbildning i användningen av tjänsten ordnas för föreningar och organisationer tisdagen 14 mars med början klockan 18. Utbildningen ordnas i Johannes-salen på Näse hälsostation. I utbildningen ingår en allmän presentation av tjänsten, registrering som användare samt användning av tjänsten.

Utbildare är producent Ilkka Kalmanlehto. Utbildningen sker i huvudsak på finska men vid behov kan modulerna också behandlas på svenska. Anmälan sker elektroniskt www.webropolsurveys.com/vapaaehtoistyo.net eller per telefon till Petra Bärlund-Hämäläinen, tfn 0400 186 818. ÖN.