Förening vill dokumentera Östersundom

DOKUMENTERA. Om Helsingfors planer på en ny stadsdel i Östersundom förverkligas kommer miljön att förändras. Därför samlar Östersundom Förening nu in bilder och annat material för att dokumentera områdets historia. Bild: KSF arkiv

Östersundom Förening ordnar en tävling för att uppmuntra deltagarna till en kulturgärning: att dokumentera Östersundom i förändring genom att fotografera själv eller genom att på annat sätt bidra med bildmaterial och dokument.

År 2018 har utnämnts till Europaåret för kulturarv och Östersundom Förening deltar i temaåret genom den här tävlingen. Den är öppen för alla och syftet är att dokumentera traktens natur, byggnader och människorna som bor där. Föreningen uppmuntrar folk att även utforska sina familjealbum och arkivskatter för att bidra med minnen av Östersundom. Föreningen samlar in historiskt material i form av gamla fotografier, brev och dokument som kan berika uppfattningen av Östersundom i dag.

Tävlingen fortsätter till slutet av augusti och ska resultera i en utställning. De bästa fotografierna publiceras också i en fotobok.

I samarbete med Finlands Nationalarkiv arrangerar föreningen även så kallade digitala deponeringsdagar för historiskt material. Det inskannade materialet införs i Nationalarkivets topotek-service där materialet från Östersundom får en egen avdelning som kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Föreningen skriver i ett pressmeddelande att Helsingfors planerar en ny stadsdel med 100 000 invånare i Östersundom. Det här innebär att området förändras radikalt inom några årtionden. "De idylliska åkrarna ger vika för höghus, de uråldriga bergen jämnas med marken för att ge plats åt metrobyggen och fågelkvitter kommer att överröstas av trafikbuller. Senast nu gäller det att göra en kulturgärning och bevara ett kulturarv för kommande generationer" står det i pressmeddelandet.

Mer läsning