Föreläsning om röda Kotkakvinnors historia

Susinarttuja ja ryssän morsiamia, ungefär varghonor och ryssbrudar, med underrubriken Röda kvinnogarden i Kotka och Kouvola heter fil.dr Mirja Turunens föreläsning på maritimcentret Vellamo i Kotka.

Under finska inbördeskriget hörde kvinnokompaniet i Kotka till de få enheter som också deltog i striderna. Vilka var de här kvinnorna? Varför fattade de vapen? Och vad hände med dem efter krigsslutet.

Enligt Mirja Turunen uppstod röda kvinnogarden i första hand kring större fabriksstäder såsom Kotka, Kouvola, Tammerfors och Viborg. Kvinnorna var huvudsakligen unga, ogifta fabriksflickor och tjänsteflickor som av flera olika skäl anslöt sig till gardena – ofta var orsakerna ekonomiska och via gardet fick man både lön och mat. Äventyrslusta var också en orsak, liksom rent ideologiska skäl.

De röda kvinnogardisterna kände man igen på kort polkafrisyr och byxor och i det vita fiendelägret målade man upp bilden av kvinnorna som ryssbrudar, honbestar och som lätta på foten. Efter krigsslutet gick kvinnorna ett hårt öde till mötes och arkebuserades i högra grad än männen.

Kotkabon Turunen har doktorerat på ämnet Kouvolan veripellot, Kouvolas bloddränkta åkrar, där hon behandlar politiska mord som utfördes i regionen under inbördeskriget. Under föreläsningen i Vellamo närmar hon sig krigshistorien via vanliga kvinnors öden. Publiken får också se fotografier från inbördeskriget som inte visats tidigare.

Maritimcentret Vellamo onsdagen den 18 april klockan 17.