Förbjud mobiltelefoner i skolan

Att barnen tvingas leva i vårt strålningsmättade samhälle är förfärligt, men ingen av oss är opåverkad av strålningstjockan.

Strålning "Varför förbjuda mobil i skolan?" Den frågan ställdes under mobildebatten i Slaget efter tolv (Yle Vega 1.11). Om kunskap om mobilens skadeverkningar på hälsan fanns behövde frågan inte ställas. Men strålsäkerhetscentralen Stuk flyr sitt ansvar.

Den trådlösa tekniken hör inte hemma i skolan över huvud taget. Mikrovågsstrålningens både fysiska och psykiska påverkan är sedan länge känd inom forskningen, liksom det faktum att barn absorberar strålning i en mycket högre grad än vuxna. Detta borde räcka som motiv för att slopa den digitala undervisningen. Innan en människa är fullt utvecklad kan både gifter och strålning orsaka svåra hälsobesvär.

I dag uppvisar allt yngre barn beteendestörningar, de slår och sparkar, vilket inte bör ses som elakhet eller dålig uppfostran, deras organism är bara så "piskad" av mikrovågsstrålningen.

Strålningsfria skolor vore absolut en nödvändighet. Oroliga föräldrar kunde då välja skolor utan digitaliserad undervisning. Demokratiskt, eller hur? Det finns förstås de som säger att den digitala tekniken förekommer överallt i samhället, varför förbjuda den just i skolan? Är en frizon för de unga inte av största betydelse? Dessutom vet man att mikrovågsstrålningen inverkar på koncentrationen.

Hur fungerar tekniken? Exempel: Utanför skolbyggnaden finns en sändarantenn (mobilmast) vars strålning går igenom väggarna in till klassrummens trådlösa nätverksenheter som dirigerar strålningen till alla de påkopplade apparaterna. Finns då 10-15 elever i en klass blir strålningen skyhög.

I mobildebatten togs energidryckernas skadlighet upp, men mobilens bevisade allvarliga hälsorisker glömdes? Det mest väsentliga i en mobildebatt är enligt mig mobilens hälsorisker. På nätet hittas information för den som vill veta det som Stuk tiger om.

Att barnen tvingas leva i vårt strålningsmättade samhälle är förfärligt, men ingen av oss är opåverkad av strålningstjockan. Grundlagen säger att alla bör tryggas rätten till en hälsosam miljö. Men lagen följs alltså inte.

Mera allmänt: De som sitter och pillar på sina mobiler i allmänna färdmedel (buss, spårvagn, tåg) vet antagligen inte att en snabbt växande skara människor, också barn, reagerar på mobilstrålningen i olika grad. En tankeställare förhoppningsvis.

Mobilanvändaren själv utsätts också för hög strålning på grund av att mobilsignalernas kontakt med basstationerna försvåras av fordonets metallskal. Mobilen ökar då sin sändarkraft. Inte så bra för hjärnan ...

Det vore hög tid för en debatt om mobilens hälsopåverkan.

Tytti Enroth-Nortes