Föräldrarna fick delvis rätt, skolskjutsbesluten tas tillbaka

FARLIG SKOLVÄG. Elever som har Tjusterbyvägen som skolväg får nu rätt till skolskjuts. Bild: Kristoffer Åberg

Tjusterbyvägen och Söderveckoskivägen klassificeras tillbaka till samma farlighetsnivå som de hade 2016-2018. Bildningsnämnden i Borgå omprövade sina beslut från april.

Flera skolbarns föräldrar hade begärt omprövning av bildningsnämndens skolskjutsbeslut från den 11 april och bildningsnämnden behandlade ärendena på tisdagen. Tjusterbyvägens farlighetsklassificering...