Föräldrar i östra Borgå får svara på enkät

VAR SKA SKOLAN PLACERAS? Nu gäller det för föräldrarna till barn i Sannäs, illby och byarna omkring att tänka efter riktigt noga. Bild: Kristoffer Åberg

Var vill föräldrarna att deras barn går i skola om ett bildningscentrum byggs på "fel" plats? Föredrar Illbyföräldrar Sannäs och Sannäsföräldrar Illby eller blir det en skola i centrum av Borgå som drar det längre strået.

Bildningsnämnden i Borgå samlas på tisdag för att dra upp riktlinjerna för hur man går vidare med planeringen av ett eventuellt bildningscentra i de östra delarna av staden.Stadsfullmäktige har uttala...