För svårt att få hjälp när hjärtat brister

Ett mänskligt samhälle tar hand om sina svaga – barn, gamla och sjuka. Det är en princip som de flesta av oss är överens om. Men människor med mentala sjukdomar tyngs av en orimlig börda eftersom det är svårt att få vård i tid.

Samstämmigheten är stor om att människor med mentala problem ska få snabb och kompetent vård. I praktiken är det ofta ord utan täckning.Hälften av finländarna lider av psykiska problem någon gång unde...