Flyttdags? Hyresmarknaden kan bli svenska församlingens räddning

FÖRFALLER. Ingenting har gjorts på många år för att hålla Svenska församlingshemmet i skick och sedan ett rörläckage i fjol går verksamheten på halvfart. – Signalerna är tydliga, domkyrkoförsamlingen måste börja fundera på nya lösningar, säger kyrkoherde Mats Lindgård. Bild: Petra Lind

De brustna rören i Svenska församlingshemmet är fortfarande oreparerade och verksamheten i huset går på halv maskin. Signalen från den kyrkliga samfälligheten är tydlig, och enligt kyrkoherde Mats Lindgård måste man tänka om – nu vill domkyrkoförsamlingen utreda hyrlokaler i stället.

Svenska församlingshemmets framtid är på agendan igen när Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd möts på tisdag. Församlingshemmet, ritat av Lars Sonck, har vid sidan av Borgå domkyrka varit...