Flytta inte Kyrkoby skola till Nickby hjärta

Många barn uppger i dag att de känner sig hotade av äldre elever.