Flyktingresan fick återigen upplevas

KONTROLL. Hanne Seppänen och Xazen Imad spelar väktare vid gränskontrollen. Imad kom från Irak för två år sedan. Bild: Max Nyberg

Det årliga skådespelet kring flyktingars upplevelser fick beskådas av årets åttondeklassare.

Oljudet slår en först, sedan mörkret. Så ser man den enda lampan som belyser skrivbordet där två tjänstemän sitter. Och sedan märker man vakterna med batonger.

En gränsövergång är ingen angenäm upplevelse, inte som flykting.

Det här är det årliga skådespelet Flyktingens stig som handlar om flyktingskap och resan till Finland, en uppvisning som Borgås alla åttondeklassare fått se sedan 1990-talet. I år betyder det omkring 600 elever.

Mera aktuellt

De senaste åren har temat ändå blivit allt mera aktuellt. Som skådespelare ser man också unga flyktingar som själva gått igenom den resan som visas i WSOY:s korridorer.

En av dem är Xazen Imad, en tjugotvåårig Irakier som kom till Finland för två år sedan. Nu spelar han väktare vid en gränskontroll och bär en batong i höger hand.

– Själv pratar jag arabiska här och så granskar jag eleverna. Försöker ge upplevelsen av att ta sig in i ett annat land.

Just språket spelar en stor del av helheten – skådespelarna är, utöver några finländare, bland annat syrier, irakier och afghaner. Alla pratar sina egna språk i skådespelet: här hörs allt från arabiska till farsi och portugisiska. Meningen är uttryckligen att förmedla upplevelsen av att resa till ett land man inte känner till. Kort sagt är välkomnandet inte varmt.

Klart budskap

Mila Eriksson från stadens ungdomstjänster och Tarja Hiltunen från Amisto, varifrån också skådespelarna kommer, håller i trådarna. Bägge säger att mycket förändrats sedan projektet första gången visades upp någon gång under 1990-talet.

– Det var särskilt för ett par år sedan i samband med den stora flyktingvågen som temat blev riktigt aktuellt, säger Hiltunen

– Vi vill försöka förmedla den upplevelse som flyktingar har. Alla har en lång och svår resa bakom sig innan de anlände i ett land där de varken förstår språket eller kulturen, säger Eriksson.

– Vi vill väcka tankar, tillägger Hiltunen.

Vandring i korridorerna

För att väcka tankar har man skapat en vandring genom WSOY-husets korridorer. Eleverna stöter först på gränskontrollen, för att sedan under en halv timme föras till olika rum med olika teman – däribland en fängelsecell.

Ett av de rummen är läkargranskningen, där tanken är att skapa en absurd upplevelse. Baski Zaradashi, som kommit till Finland från Syrien, spelar där läkare tillsammans med Amanda Kestilä. Zaradashi säger att det hela egentligen är lite underligt också för honom, med tanke på att han nu ska skådespela de upplevelser han själv gått igenom.

– Själv minns jag bäst gränsövergångarna. Men egentligen vill jag inte prata om det.

– Vi vill väl egentligen att de ungdomar som ser det får kanske får lite respekt för de flyktingar som tar sig hit. Många har upplevt fruktansvärda saker, säger Kestilä.

Kunde prata mera

Kring tolvsnåret dyker åttondeklassare från Lyceiparkens skola upp, bland dem Cecilia Lindroos. Hon säger att hon funderat på flyktingar och deras upplevelser ganska mycket.

– Men vi pratar inte så mycket om det i skolan. Jag kommer bara ihåg att vi talade om det på sjätte klass.

Hon brukar följa med nyheterna, och är därför nyfiken på vad hon får veta.

– Man borde prata mera om de här sakerna i skolan. Det kommer ju flera asylsökande hela tiden.

Prata får de också. Mila Eriksson och Tarja Hiltunen säger att vandringen avslutas med en diskussion som församlingen håller i.

– Meningen är att ta upp saker som fördomar.

Mer läsning