Flyktingmottagningar i Pyttis och Strömfors stängs

STÄNGS SNART. Det var motvilligt som asylsökande i Poppel flyttade till Mogenpört för ett par månader sen. Senast i juni stängs även boendet i Mogenpört. Bild: Max Nyberg

Migrationsverket meddelar att flyktingmottagningarna i Pyttis och Strömfors stängs senast den 8 juni.

På mottagningarna bor sammanlagt 180 personer. Många av dem är familjer som flyttades från Borgå när flyktingmottagningen Poppel stängde i höstas. Företaget Kotouma driver de två mottagningarna.

Det finns ännu 17 000 platser på förläggningarna runtom i landet, men antalet platser minskar hela tiden. Migri anser att det kostar för mycket att underhålla för stor inkvarteringskapacitet, och man strävar efter att förläggningarna som blir kvar har en nittioprocentig beläggning.

Förutom asylmottagningen Poppel i Borgå har också asylboendet i Karijärvi stängt.

Migrationsverket följer med förändringar i antalet asylsökande och i behandlingstiden för ansökningar. Det kan bli aktuellt att minska platserna ytterligare i slutet av nästa år. Om det kommer en ny våg med asylsökande är Migrationsverket beredd att öppna nya platser.