Flera smittade i Strömborgska skolan – smitta också i Bjurböle daghem

Tre personer i Strömborgska skolan har konstaterats smittade av coronaviruset – en person på söndagen och två på måndagen. Nästan åttio personer har exponerats för smitta. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Coronaläget i Borgå blir långsamt bättre, men alltför långsamt, tycker social- och hälsovårdsdirektören. Sammanlagt konstaterades sju smittade i Borgå under måndagen.

I söndags konstaterades en smittad i Strömborgska skolan, på måndagen två till och dessutom ett fall i Bjurböle daghem. Dessa hör alla till samma smittkedja, och förutom de tre konstaterades fyra andra positiva test under måndagen. Över 90 personer har exponerats för smittan.

– Sju positiva fall på måndagen är mycket för en dag. Läget är inte bra. Siffrorna skulle gärna få sjunka lite snabbare än de gör, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Hon syftar på att incidensen, antalet fall per 100 000 invånare, i Borgå sjunkit lite under de senaste veckorna. Siffran uppdateras varje måndag, men på eftermiddagen i går var den färskaste siffran ännu inte tillgänglig.

De som konstaterats smittade i Strömborgska skolan och på daghemmet har isolerats och vårdas hemma och de som exponerats för smittan har försatts i karantän. Familjemedlemmar till de exponerade försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade och syskon kan gå till skola och daghem.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen berättar att det finns både vaccin och lediga tider för dem som nu står i tur att vaccineras. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

– Spårningsarbetet pågår intensivt sedan söndagen. Just nu har vi många i karantän, och det är för tidigt att säga om någon av dem insjuknar, konstaterar Silvennoinen.

Meddelar snabbt

Staden har som kutym att informera så snart smitta konstateras i skolor, daghem eller liknande platser där flera kan ha exponerats för viruset.

– Innan vi informerar allmänheten ger vi ett förhandsmeddelande till dem som berörs, då vet man att stanna hemma om det finns risk för att man exponerats, säger Silvennoinen.

Hon uppmanar Borgåborna att orka kämpa lite till, fastän alla börjar vara rejält trötta på coronaviruset och hur det påverkar vardagen.

Sju positiva fall på måndagen är mycket för en dag. Läget är inte bra. Siffrorna skulle gärna få sjunka lite snabbare än de gör.

– Vi behöver ännu orka och vara noga med att använda munskydd och inte samlas i större grupper. Vaccineringarna framskrider bra i Borgå och vi har en bra procent vaccinerade, säger hon.

Man ska också söka sig till coronatest fastän man endast skulle ha lindriga symtom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt på https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller per telefon på numren 040-547 7764 eller 040-481 0344 måndagar–torsdagar 8–15.30 och fredagar 8–14.30.

Vaccin finns

I fredags hade 23,6 procent av Borgåborna fått den första dosen coronavaccin. Över 80 procent av invånarna över 70 år är vaccinerade.

Just nu vaccineras personer över 70 och personer under 64 som hör till någon av de två riskgrupperna. Och det finns både vaccin och tider för vaccinering. Också personer som är 65-69 år kan nu beställa tid för vaccinering.

– Borgåborna har varit aktiva då det gäller att låta vaccinera sig, men det finns ännu tider och det skulle vara bra om alla som står i tur nu skulle komma, säger Silvennoinen.

Silvennoinen berättar att man nu jobbar på att kunna ge ut också kvällstider för vaccinering för att på så sätt göra det lättare för arbetande personer i riskgrupperna att komma till vaccineringen.

Borgåborna har varit aktiva vad gäller att låta vaccinera sig mot covid-19. Nu planeras kvällstider för vaccinering för att underlätta för de som jobbar att hitta en lämplig tid. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Alla vaccin som kommer till Borgå används.

– Vi kastar absolut inte bort något vaccin, vi har både en plan B och en plan C för tider som inte reserveras och vaccin som riskerar bli gammalt, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

När Institutet för hälsa och välfärd ger klartecken börjar man vaccinera yngre som inte hör till någon riskgrupp.

– Vi följer THL:s instruktioner.

Artikeln är uppdaterad med information att personer som är 65-69 år nu kan beställa tid för vaccinering.