Flera nya dragplåster på Lovisas stora båtfestival

VÄDER. Anita Laakso och Christer Selenius hoppas att de både har vädergudarna och Lovisaborna på sin sida. Bild: Peik Henrichson

I sommar koncentreras festivalen Small Ships´Race till en enda dag, lördagen den 20 juli, men programmet är fylligt med både seglingar och högklassig underhållning.

Det stora dragplåstret under kvällsprogrammet är den här gången sångaren Anna Abreu som sedan hon deltog i Idols år 2007 har hört till Finland bäst säljande artister. Men för båtfolket är förstås ändå seglingarna det viktigaste, och önskemålet att i år koncentrera evenemanget till en enda dag kom från seglarna själva.

Men trots att själva Small Ships´Race pågår bara på lördagen, finns också mycket intressant program följande dag då föreningen Klassiska båtar firar sitt 30-årsjubileum med en stor segelparad utanför Skeppsbron.

Talkoarbete

Small Ships´Race är ett stort evenemang som organiseras nästan helt med talkoarbete.

– Nu hoppas vi bara att vädrets makter är nådiga så att vi får en tillräckligt stor publik, säger Christer Selenius, ordförande i Skeppsbroföreningen. Lyckas vi nu så tror jag att vi också får krafter att organisera vårt eget jubileum nästa år.

– Vi har som vanligt hjälp av scouterna som får en ersättning för att sköta inhängnaden och biljettförsäljningen, och segelföreningen ÖNS som arrangerar själva segeltävlingen.

Paraplyorganisationen Skeppbroföreningen fungerar som sammanbindande länk mellan flera olika organisationer, och föreningen själv ska inte alls gå på vinst.

– Vi vill bara få det hela att lyckas, säger Christer Selenius som själv ursprungligen engagerat sig genom Lions som är en av Skeppsbroföreningens många medlemsföreningarna. Själv har jag framför allt verkat för att få liv i hela det fina Skeppsbroområdet.

Gratis på dagen

Föreningens sekreterare och projektledare Anita Laakso jobbar långa arbetsdagar inför lördagens stora båtfestival, men samtidigt ser hon vissa hot på lång sikt.

– Numera ordnas det så väldigt mycket olika evenemang här i Lovisa att kunderna inte riktigt vill räcka till. Jag hoppas att Lovisaborna uppskattar det vi nu erbjuder och deltar.

Fram till klockan 16 är inträdet gratis, men efter det kostar det tio euro.

– Det är en anspråkslös summa med tanke på vilka artister vi har, säger Anita Laakso. På flera liknande evenemang skulle man få betala betydligt mer för den här typen av kvällsunderhållning. Men vi är ute efter att få en stor kvällspublik.

På Skeppsbroföreningens, Klassiska båtars och ÖNS:s hemsidor finns mycket information om själva seglingarna i sex olika klasser. I första starten klockan 11 deltar allmogebåtar, Göteborgsekor och jollar ytterom Skeppsbron. Båtar i LYS-klassen deltar kl. 11.40 vid Tullbron. Prisutdelning blir det från klockan 18.30.

Söndagen på Skeppsbron är framför allt fokuserad på föreningen Klassiska båtars paradsegling i anslutning till föreningens 30 års jubileum. Men på söndagen blir det också prisutdelning där den gladaste besättningen och den vackraste båten premieras.

Klassiska båtar

Dierk Kühn fungerar numera som ordförande för föreningen Klassiska båtar som står för söndagens program på Skeppsbron.

– Vi försöker locka hit människor som är intresserade av klassiska träbåtar från hela vårt intresseområde som sträcker sig från Fredrikshamn till Helsingfors.

Under söndagens paradsegling kan intresserade delta som gastar i paradseglingens båtar. Jubileet till ära bjuder föreningen också på mat och levande dixiemusik vid Skeppsbron.

Dessutom öppnar Klassiska båtar i Lovisa ett båttorg i samband med sommarens Small Ship's Race. Torget håller öppet både på lördag och söndag bakom Sjöfartsmuseet, och där kan alla som är intresserade av att köpa eller sälja en båt delta.

Mer läsning