Flera frågetecken kring Sågudden

BOSTÄDER? Optirak förundrar sig över detaljplanen för området. Bild: Max Nyberg

Andra alternativ börjar locka medan finansieringen för Sågudden förblir oklar. På byggföretaget är man å sin sida frustrerade över detaljplanen.

Såguddens öde i Lovisa är ännu oklart, ett faktum som byggföretaget Optiraks styrelseordförande Esa Willberg diskuterade i Uusimaa förra veckan. I artikeln säger han att det är en svår process och att han är orolig för finansieringen.

Inom staden ledde den utdragna processen till att stadsstyrelsen på måndagen diskuterade hur man ska gå vidare. Ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén säger att man inte kom fram till något specifikt beslut, utöver det att man vill träffa företagets representanter för att få information om nuläget.

– Vi vill se helheten och deras planer. Vi vill fortfarande gagna projektet, och det är bättre att sitta runt samma bord. Meningen är också att stadsarkitekten deltar i samma möte.

Frågan är huruvida Optirak är färdig att fortsätta med Sågudden-projektet, alltså att betala 1,3 miljoner euro för elva hektar och fortsätta med planeringen av bostadshus och en badinrättning.

Annat också

Mia Heijnsbroek-Wirén har inte läst Uusimaas artikel, men konstaterar att det visat sig vara problematiskt att få finansieringen organiserad.

– Jag vet bara att de jobbat hårt på det.

Mötet med Optirak är inprickat till stadsstyrelsens nästa möte den 29 augusti, alternativt till ett extrainsatt möte den 5 september. Någon formell deadline för ett absolut svar finns det inte, men Heijnsbroek-Wirén säger att det börjar bli dags att få klarhet eftersom Sågudden är ett stort projekt som lagt andra genomförbara planer på is. Hon har tidigare sagt att staden måste få besked i början av augusti.

– Det är inte särskilt klokt att låta andra saker stå stilla medan vi väntar på besked. Därför behöver vi veta var vi står.

En sådan plan är kopplad till det som kallas Östra stranden, ett bostadsområde vid Lovisaviken som man gjort preliminära skisser på redan tidigare. Heijnsbroek-Wirén tycker inte att man ska sätta de två emot varandra, men hon konstaterar ändå att Östra stranden skulle bli en lockande boendemiljö.

– Det är bra tomter med dragningskraft, men de har inte nått beslutsfattningsprocessen ännu. Det finns skisser, men inte mer än det.

Detaljplan eller inte?

Optiraks styrelseordförande Esa Willberg säger till Östnyland att man just nu håller på göra upp ansökningarna för bygglov på Sågudden. Samtidigt för man diskussioner med olika instanser om finansieringen, och den här veckan ska man diskutera med åtminstone två potentiella partner.

Willberg säger ändå att frågan om områdets detaljplan behöver få en lösning innan någon affär kan äga rum. En jurist som företaget anlitat som konsult slog tidigare fast att den gamla planen från 1990-talet fortfarande är i kraft och att man bara behöver bygglov. Även om företaget utgår ifrån att det stämmer blev budet från staden däremot att planen inte är i kraft. Willberg anser att det är en avgörande fråga.

– Det är inte så att vi skulle dra oss ur affären på grund av det. Men om den inte är i kraft så är området bara en bit förorenad mark med ett marknadsvärde som ligger kring nollstrecket. Vi betalar inte stora pengar för en mark som inte är värd något.

Han vet inte hur läget är för tillfället, men han hoppas att det finns svar under nästa vecka.

– Det är i allas intresse att få den här frågan löst så snabbt som möjligt. Jag märker bara att det finns vissa personer inom staden som motsätter sig det som vi förhandlat under flera år. Nu vet jag inte längre vem som kokar den här soppan. Men förhoppningsvis får vi svar nästa vecka.

Positiv stadsdirektör

Lovisas stadsdirektör Olavi Kaleva svarar via mejl att stadsstyrelsen fick en uppdatering om Sågudden på måndagens möte och att Optirak meddelat att planeringen fortsätter. De har dessutom skickat ett preliminärt schema med processens olika skeden med tidtabeller.

– Optirak träffar en finansiär på torsdag för att fortsätta finansieringsförhandlingarna. Styrelsen vill ännu diskutera processens olika skeden med dem, skriver Kaleva.

Angående planen för området säger han att det finns en plan som är i kraft, men att den är föråldrad och i behov av förnyelse eftersom den inte har blivit verkställd. Bland annat är översvämningsrisken bristfälligt beaktad.

– Bedömningen är att det är svårt att bygga innan en ny detaljplan har utarbetats. Dessa tolkningar och förfaringssätt måste diskuteras ytterligare med Optirak.